Problémy se čas od času vyskytnoukaždém partnerském vztahu, ať již je teprve krátký, nebo naopak dlouhodobý. Není špatně, že se ve vašem vztahu vyskytl problém, ale otázkou zůstává, jak se k němu postavíte. Co dělat a co naopak nedělat, když se problém objeví?

Jaké problémy se ve vztahu řeší nejčastěji

Problémů ve vztazích může být celá řada, ale asi nejčastěji lidé řeší peníze (zvláště v okamžiku, kdy se jich nedostává, kdy jeden z partnerů přijde o práci, kdy nejsou partneři schopni splácet dluhy apod.). Dále sem patří rozdělení mužské a ženské role například při výkonu zaměstnání a domácích prací (nerovnováha v rozdělení rolí, např. když muž chce vydělávat peníze a žena by se měla hlavně postarat o domácnost a děti). V neposlední řadě se mohou problémy vyskytnout v intimní oblasti (sexuální dysfunkce, rozdílná potřeba sexu, nevěra apod.).

Jak tedy problém řešit

Ačkoliv neexistuje univerzální návod, jak problémy ve vztahu vyřešit, hodně vám mohou pomoci následující doporučení:

  1. Naslouchejte partnerovi, abyste pochopili, o co mu vlastně jde. Zkuste se vžít i do jeho situace a pochopit jeho náhled na věc.
  2. Snažte se vyjádřit jasně, nepoužívejte ironii, snažte se utřídit si myšlenky a také najít společnou řeč – možná oba mluvíte o tomtéž, jen používáte jiné výrazy.
  3. Zaměřte se na jeden konkrétní problém a nevytahujte staré věci. To je obvykle problém žen, že v hádce vytáhnou i 10 let staré záležitosti, které by měly být již dávno „promlčené“. Řešte problém hned, nebo jej nechte spát, ale nevytahujte staré problémy při každé hádce.
  4. Nezapomeňte na důstojnost – i při hádce byste si měli být vědomi vlastní důstojnosti i důstojnosti partnera, urážky jsou vás obou nedůstojné.

A jak problémy naopak rozhodně neřešit

Některé věci již byly zmíněny v předchozím odstavci, avšak přidejme ještě toto:

  1. Nevyčítejte – chovejte se maximálně věcně a nevyčítejte partnerovi jeho slabé stránky nebo domněle špatné chování.
  2. Neřešte problém tichou domácností – beze slov se nijak nedohodnete, vůbec nejhorší varianta je tichá domácnost. Kdy ani jeden z partnerů není ochoten ustoupit ze svého stanoviska a odmítá promluvit na toho druhého; současně s tím se může objevit i odmítání sexu, a to pak vede ke dvojí deprivaci.
  3. Nedopusťte se domácího násilí – zdaleka to nejhorší, co byste mohli partnerovi udělat, je ublížit mu, a to nejen fyzicky, ale i psychicky; fyzické násilí nebo psychické vydírání zkrátka již do normálně fungujícího vztahu nepatří a naopak vám hrozí vykázání ze společné domácnosti a další postihy.

A jak nejčastěji řešíte problémy ve vztahu vy?

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno