Možná má vaše dítě za sebou přijímačky na střední školu, popř. víceleté gymnázium, nicméně se umístilo takzvaně pod čarou. Ačkoliv je tedy „zatím“ nepřijaté, máte právo podat odvolání, kterému ředitel může vyhovět, pokud má dostatečnou kapacitu (všechny přijaté děti nenastoupí apod.) Jak ale takové odvolání napsat, aby bylo co nejvíce účinné?

Kdy má vůbec smysl podávat odvolání

Obecně se uvádí, že odvolání má smysl tehdy, jestliže se dítě umístilo do dvojnásobku přijatých uchazečů, tedy přijímá-li například škola 60 studentů, podávejte odvolání, je-li vaše dítě na 61.–120. místě.

Ideální rozsah

Ideální rozsah odvolání se všemi formalitami i se seznamem příloh by měl být na 1 stranu A4. Delší litanie nikdo nečte, uvědomte si, že ředitel/ka  školy dostane třeba 60 takovýchto odvolání.

Nezapomeňte na formality

Aby se vaším odvoláním vůbec někdo zabýval, musí být formálně správné. Nezapomeňte na datum přijetí rozhodnutí o nepřijetí, datum sepsání odvolání, adresu svoji i adresu školy, věc (Odvolání proti nepřijetí), oslovení ředitele/lky, na závěr podpis – u dítěte mladšího 18 let i podpis zákonného zástupce.

Hlavně bez gramatických a pravopisných chyb

Odvolání by mělo být správně i po stránce spisovného jazyka českého. Rozhodně se vyplatí nechat si jej zkontrolovat někým, kdo češtinu dobře ovládá, popř. i zaplatit profesionální korekturu.

Zmínit všechno, co je relevantní

Vaše dítě je zřejmě dostatečně chytré, aby se na danou školu dostalo a mohlo ji studovat, ale takových bylo u přijímacího řízení více. A školy mají malou kapacitu. Nicméně hodí se zmínit všechny dosavadní úspěchy (výborné známky na základní škole, soutěže v českém jazyce – olympiáda, v matematice – Matematický klokan a olympiáda, úspěchy z dalších olympiád podle typu školy – cizí jazyky, biologie, dějepis). Rovněž je možné zmínit zájmy dítěte týkající se zvoleného oboru apod.

Vyvarovat se toho, co je nepodstatné

Naopak neuvádějte úspěchy v oborech, které se zvolené školy vůbec netýkají, např. první místo v šachové soutěži, když jdete na humanitní gymnázium apod. Nezmiňujte ani to, že dítě bylo při přijímacím řízení nějak indisponováno, má sklony ke stresu apod., což by mu jistě při studiu daného oboru také moc nepomohlo.

Držíme palce všem, kteří chtějí studovat!

 

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno