Nozokomiální nákazy – O nozokomiálních nákazách se hovoří jako o zánětlivých komplikacích, které u nemocného vzniknou v průběhu jeho pobytu v nemocnici. Stejně tak však může k nákaze dojít, pokud se bude člověk pohybovat jen v ambulancích, či ambulantních zařízeních.

Tyto infekce jsou často velkým problémem, jelikož se jedná o vcelku časté a rozšířené nákazy. Jejich vzestup totiž souvisí s jakýmkoli lékařským výkonem, který porušuje přirozené bariéry lidského těla (kanylace, katetrizace, transfuzní terapie či déletrvající nitrožilní léčba. Nozokomiální nákazy jsou časté i díky tomu, že jejich léčba spočívá v podání antimikrobiálních léků, na které postupem času však vzniká rezistence a organismus je odolný vůči antibiotické terapii.

Proč vlastně nákazy vznikají?

K tomu, aby k nákaze došlo je vždy zapotřebí tří faktorů. Jednak se musí jednat o dostatečně „silného“ mikroba, který se „dostane všude“. Dalším faktorem je snížená obranyschopnost pacienta a v neposlední řadě stav nemocničního prostředí (neadekvátní aseptické prostředí), které vznik infekce dovolí.

Je nutno říci, že bakterie a mikroby, čili původci těchto infekcí se vyskytují naprosto kdekoli. A proto je takřka nemožné, těmto nákazám ve větší míře zabránit. Najdete je na stěnách, povrchu nábytku, na předmětech, oděvech, na prádle či rukou zdravotnického personálu. Určité „správné“ množství je naprosto normální. Nejde žít a pohybovat se v úplně aseptickém prostředí. Jde spíše o to, mít nastavenou obranyschopnost organismu v takové míře, že kontakt s baterií člověku nic nezpůsobí.

Nosiči těchto nákaz je ve větší míře zdravotnický personál, který se sám denně dostává do styku s infekcí, či pracují s antibiotiky. V tomto případě je nutné neustálá dezinfekce rukou, před i po jakémkoli výkonu. Stejnou paseku však může způsobit i návštěva pacienta, který dovleče různé infekce zvenku.

Která skupina osob je nákazou nejvíce ohrožena?

Jestli jste ještě nepřekročili 65 let, jste zdraví a netrpíte žádnou civilizační chorobou, můžete být naprosto v klidu. Nejvíce ohroženi jsou totiž lidé vyššího věku po operacích či po zranění, dále pokud trpí poruchami výživy, léčí se pro nádorová onemocnění, s cukrovkou či onemocněním jater.

Druhy nozokomiálních nákaz

  • Kožní – postihují tedy kůži či podkoží, přenašečem bývá většinou zdravotnický personál
  • Gastrointestináloní – jde o infekci projevující se těžkými průjmy, přičemž k přenosu většinou dochází buď potravinami, nebo nedostatečnou hygienou kuchyňským personálem
  • Močové – u nemocných, u kterých je nutno provést výkon v močových cestách, hrozí riziko přenosu, a to většinou nedostatečně sterilními pomůckami
  • Respirační – projevují se jako záněty HCD nebo záněty plic, přenáší se vzdušnou cestou a často se objevují třeba na dětském oddělení, kde vlivem probíhajících zánětů a nedostatečné prevence (zakrývání úst při kašli, používání ochranných pomůcek) u malých dětí dojde k rychlému přenosu
  • Virová hepatitida typu B – může se přenést při kontaktu s krví či nesprávně sterilizovanými nástroji, přičemž branou vstupu dokonale postačí nepatrné poranění kůže či sliznice
  • Sepse – jde o nejvážnější typ nákazy, ke které dojde při operačních výkonech na žlučových, močových cestách, operacích střev či gynekologických výkonech

Jediná pomoc? Přísná hygiena a protiepidemický režim

Předejít vzniku nozokomiálních nákaz lze jedině tehdy, bude-li zdravotnický personál a potažmo i pacient či návštěva, dodržovat přísný protiepidemický režim. Jako nejdůležitější se jeví používání ochranných pomůcek, oděvů, ústenek či bot. Pravidelná a důsledná dezinfekce rukou, povrchů i ostatních pomůcek. Je žádoucí zavést přísnější kontroly a dostupnost všech sterilních a dezinfekčních přípravků.

Dojde-li u vás k vzniku nozokomiální nákazy, snažte se o maximální hygienu, čistotu a zvýšení vašeho imunitního systému. Jedině vaše obranné systémy budou moci zabojovat v případě potřeby s nebezpečnými viry a zdolají-li je. Záleží jen na kvalitě imunity.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno