Za našich dětských let jsme chodili spát div ne s Večerníčkem, pravidelně jsme poslouchali pohádku, co nám rodiče předčítali, časem jsme již klidné a mírumilovné řádky hltali sami. Pohádky končily vždycky dobře, v televizi nebylo nic, co by nás děsilo a čeho bychom se báli, mohli jsme tudíž v klidu spát a prožít bezstarostnou pohodovou noc. Ale dnes? Děti mají neklidné spaní.

V této moderní době plné nindžů, harry poterů, star warsů či pokémonů, je vlastně téměř za trest jít spát. Automaticky si každý malý človíček v hlavě před spaním přehrává zážitky z celého dne, a pokud si najednou vzpomene na draka, co cení zuby, nebo bezhlavého rytíře, klidný spánek plný odpočinku se určitě nedostaví.

Noční můra. Dejte pozor na traumatický zážitek

Noční můrou se rozumí děsivé sny, které jsou často provázeny pláčem, křikem, voláním rodičů a strachem dětí. Objevují se nejčastěji v REM fázi spánku, tedy téměř těsně před probuzením. Díky noční můře se dítě probudí se zvýšeným srdečním tepem, plné úzkosti a strachu. Děsivý sen si však pamatuje a je schopen ho reprodukovat. U noční můry, která postihuje cca 50 % dětí, a to nejčastěji mezi 5. – 6. rokem života, bývá dítě po probuzení plně při smyslech, je však velice vyděšené a nutně potřebuje uklidnění ze strany rodičů.

Objeví-li se taková situace jednou za čas, naprosto nepravidelně, tedy spíše výjimečně, není potřeba dělat ukvapené závěry. Dítě třeba zrovna v poslední době zažívalo psychicky náročné období, vidělo v televizi nepěknou pohádku či film, mohlo slyšet slova, která by dětská ouška slyšet neměla. Podvědomí dítěte se však potřebuje s danou situací vyrovnat, tak se tedy nepříjemná situace promítne do děsivé noční můry. Trápí-li však dítě noční můry pravidelně, 1 – 2 x týdně, je třeba problém řešit.

Citlivé a vnímavé dítě je ohroženo více

Děti s citlivější nervovou soustavou, děti bojácné, ustrašené a ty, co mají nízké sebevědomí, mohou mít k nočním můrám větší sklon. Jejich bezbřehá fantazie, představivost a neuvěřitelná vnímavost vůči okolnímu světu, bývá podkladem pro děsivé noci.

Objevuje-li se noční můra u vašich dětí, je velmi důležitá komunikace, a především eliminace „nebezpečných“ zdrojů, jako je televize či počítač. Rodič by měl vědět, co jeho dítě sleduje za pořady, co hraje za hry, co si prohlíží či čte za knihy. Alespoň do kritického 6. roku života, kdy je nebezpečí výskytu nočních můr největší.

Prevencí dalších nepříjemných nočních můr je povídat si o tom, co se dítěti zdálo a vysvětlit mu vše, co ho trápí. Pokud nechce nebo nemůže přesně sen popsat, je dobré ho zkusit namalovat a opět si o všem v klidu pohovořit. Dítě potřebuje především cítit bezpečí, čas a lásku ze strany nejbližších.

Noční děsy. Jsou nebezpečnější, jelikož o nich dítě neví

Noční děsy se vyskytují v non-REM fázi spánku, tedy zhruba dvě hodiny po usnutí. Jsou rozpoznatelné dle toho, že dítě se posadí či postaví na posteli, vzlyká, pláče nebo křičí. Je možné, že bude mluvit, ale slova nebudou srozumitelné, nebudou dávat smysl, dítě bude sice vedle vás, ale zároveň v úplně jiném, „svém“, světě. Bude možná chtít někam jít nebo něco dělat, ale nebude schopno poznat ani své nejbližší. Po takové situaci, která trvá většinou pár minut, zpravidla tvrdě usíná a jakmile se probudí, nebude si nic pamatovat.

Noční děsy se vyskytují u dětí ve věku 4 – 7 let a jsou závislé, stejně jako noční můry, od stresových situací, únavy či nemoci. Nejdůležitější je v takové situaci zajistit enormní bezpečnost a pocit klidu. Při představě, co dítě během děsu zažívá, že nepoznává své blízké, že neví, kde je a co dělá, ještě stupňuje pocit strachu a ohromné opuštěnosti. Je proto nanejvýš nutné stále tišit a uklidňovat vlídnými slovy do doby, než záchvat přejde.

První pomoc?

Noční můry i noční děsy se mohou objevovat až do dospělosti Aby se nepříjemné údobí u dítěte překlenulo, je dobré zajistit několik opatření.

  • Pravidelný spánkový režim
  • Klidné a tiché prostředí na spaní
  • Tlumené světlo
  • Eliminovat dobu strávenou na počítači či televizi
  • Číst před spaním pohádky s dobrým koncem
  • Jistota dostupnosti rodiče i v průběhu noci

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno