Není pochyb o tom, že rozvod je traumatizující událostí jak pro rodiče, tak pro děti. V případě dětí to ale rozvodem zdaleka nekončí a ještě je potřeba vyřešit péči o ně. Jako jedna z alternativ se nabízí tzv. střídavá péče neboli střídavá výchova. Jaké má výhody a nevýhody a je vhodná pro každého?

Je střídavá péče vhodná pro každého?

Touto otázkou začneme. Ačkoliv se to z názvu nezdá, střídavá péče není vhodná pro všechny rodiče ani pro všechny děti. Zejména rodiče, kteří se po rozvodu nenávidí a nedokážou spolu komunikovat, by jen těžko mohli zajistit fungující střídavou péči. Co se týče dětí, pak děti do věku cca 3 let jsou velmi závislé na jednotném prostředí a střídavá péče by mohla vážně narušit jejich psychický vývoj. Totéž se týká i dětí starších, které jsou například extrémně citlivé atd.

Výhody střídavé péče

  1. Dítě se vidí s oběma rodiči stejně dlouho a rodiče mají stejná práva i povinnosti

Ano, dítě, které má přirozeně rádo oba rodiče, s nimi tráví stejný čas, stejně dlouhou dobu. Stejně tak rodiče zažívají stejné situace jako v komplexní rodině, tj. musí dítěti zajistit nejen zábavu ve volném čase, ale i odvoz do školy, pomoc s domácími úkoly, doprovod k lékařům apod.

  1. Dítě si zvykne na to, že ani po rozvodu život nekončí

Dítě si při střídavé péči snadno uvědomí, že rozvodem vztahy mezi rodiči nekončí, a jestliže jsou rodiče schopni se nadále vídat a domlouvat na společné výchově, má i dobrý příklad do vlastního života.

Nevýhody střídavé péče

  1. Vzdálenost do školy, školky, popř. úplně jiná škola

Jestliže rodiče bydlí po rozvodu příliš daleko od sebe, vyžaduje střídání dítěte mnohdy i delší dojíždění do školy či školky, či dokonce změnu školy/školky každý týden či čtrnáct dní. To již vyžaduje hodně dobrou logistiku jak od rodičů, tak od dítěte, ale hlavně dítě se může cítit odtrženo do kamarádů apod.

  1. Co když si partneři založí další rodinu

Velkým handicapem pro střídavou péči může být založení další rodiny jedním z partnerů nebo oběma partnery. Sladit potřeby partnerů, nových partnerů a také všech dětí, které do vztahů přicházejí, nebo se teprve narodí, je již opravdovým oříškem. Ne každý nový partner je například tolerantní ke každotýdennímu pečování o ne-vlastní dítě.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

1 komentář

  1. Tak snad hlavní nevýhodou je to, že děti nemají jeden dovom, který k normálnímu fyziologickému vývoji potřebují, ale bohužel v dnešní době nejde vůbec o děti a stres způsobený dětem samotným rozvodem rodičů je umocňován ještě více zbytnělými právy otců, z které ho těží egoističtí, sobečtí otcové, které tak mohou zneužívat své děti ve smtě jejich mamince.

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno