Nedostává se vám peněz na základní potřeby? Máte problém vyjít s platem, protože jste samoživitelka? Spočítejte si nejprve, zda nemáte nárok na některé přídavky či příspěvky od státu. Zde je malý návod.

Rodičovský příspěvek – dávka pro všechny

U této dávky se neposuzuje příjem rodiny a náleží automaticky každému (jednomu) rodiči, který celodenně pečuje o dítě do věku 4 let.  Pokud máte dítě jedno, pak je celková částka rovná 220 tis. Kč, pokud máte dvojčata nebo vícerčata, pak vyčerpáte 330 tis. Kč. Rodičovský příspěvek se vždy čerpá na nejmladší dítě v rodině.

Přídavek na dítě

Tady už se posuzuje výše příjmu rodiny. Přídavek se přiznává, jestliže je rozhodný příjem rodiny nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Pozor: do příjmů se zde započítává i rodičovský příspěvek. Výše přídavku se pak zvyšuje spolu s věkem dítěte, a to až do věku 26 let, pokud je stále nezaopatřeným dítětem (tj. např. studuje vysokou školu).

Porodné

Není to tak dávno, kdy bylo porodné vypláceno všem bez rozdílu. Nyní je opět spojeno s výší životního minima a dosáhnou na něj rodiče, kde rozhodný příjem v kalendářním čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, v němž se dítě narodilo, je opět nižší než 2,7 násobek životního minima. Potom je porodné stanoveno pevnou částkou a vyplácí se pouze na první dvě děti (narozené nebo převzaté do péče), a to ve výši 13 000 Kč na první a 10 000 Kč na druhé dítě.

Příspěvek na bydlení

Poměrně složitý je výpočet příspěvku na bydlení: pokud je součin příjmů celé rodiny nebo jednotlivce x koeficient 0,3 vyšší než náklady na bydlení, pak má rodina či jednotlivec nárok na tuto dávku. Nezáleží přitom na tom, zda je vlastníkem bytu, nebo v nájmu; musí však mít v místě trvalé bydliště.

Pohřebné

Příjem rodiny se v případě pohřebného neposuzuje, avšak pohřebné náleží pouze tomu, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Částka je jednorázová a pevně stanovena na částku 5000 Kč.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno