Zdroj foto: envato

Jak se učit s prvňáčkem: Přechod dítka ze školky do školy je významná událost a také velká změna jak pro děti, tak i pro rodiče a je potřeba do této nové životní etapy vykročit správnou nohou. První čtvrtletí bývá pro nově školou povinné děti spíše oddechové. Děti se začínají učit pozvolna a je jim dopřán prostor si na tuto změnu zvyknout. Poté však přichází doba, kdy je potřeba se i s prvňáčky začít svědomitě učit. Jak na to s úsměvem a s minimem stresu vám poradím v tomto článku.

Učte se správně

A naučte svou ratolest učit se správně. Osvojit si správnou metodu učení je tím nejdůležitějším aspektem ke zdárnému zvládnutí školních povinností. Většina dětí si na základní škole zvykne učit se látku tak, že se ji naučí nazpaměť. A tato špatná a neefektivní metoda učení probíhá za plné podpory rodičů. Mnohdy tento dril po dětech rodiče vyloženě vyžadují a mají (nesprávný) pocit, že pokud děti nedokážou látku odříkat nazpaměť, nejsou dobře naučené.

Toto je velký a bohužel i dost zažitý omyl a tento způsob učení není do budoucna pro děti prospěšný. Mnohdy na to poté doplatí později, třeba na druhém stupni či v dalším studiu, kdy už naučení se látky slovo od slova nestačí a nebo to ani nelze. A pokud se dítko jinak učit ani neumí, nastává problém a možná i horší studijní výsledky. Učení se látky nazpaměť je neefektivní z toho důvodu, že při něm nenastává žádné hlubší pochopení, děti se v množství přijatých informací nevyznají a nedokážou najít to podstatné.

Zdroj foto: envato

Škola hrou

U prvňáčků je nejlepší zvolit hravý a kreativní přístup k učení. Dril a biflování rozhodně není to pravé ořechové. Mohlo by se stát, že to dítko otráví a tak zanevře na školu ještě dříve, než se stihne skutečně něco naučit. Učte se tedy s dítkem v klidné atmosféře, nestresujte ho. Namísto přehlcování informacemi zvolte přístup, kdy své ratolesti ukážete, jak a kde si důležité informace najít a nejlépe zábavnou formou.

Prostředí, ve kterém se učíte, je důležité

Ideální je vytvořit si stabilně místo, kde se budete s dítkem učit. Malé děti potřebují mít jistoty – a tak stejně jako mají určené místo na hraní, měly by mít i místo, kde se můžou v klidu učit a kde se budou cítit příjemně. Na tomto učebním místě vytvořte pro svou ratolest dobré podmínky. Je důležité mít na učení dostatek světla a to nejlépe toho přirozeného. To samozřejmě vždy nejde, třeba v zimě je to proveditelné dost těžko. Na pomoc si vezměte kvalitní lampičku. Také dbejte na to, aby byla místnost dobře vyvětraná. Přísun čerstvého vzduchu je pro soustředění stěžejní. Klidně můžete i ztlumit topení. Ideální teplota pro dobré soustředění a kvalitní duševní práci, tvoření a další je kolem dvaceti stupňů. Přehřátá místnost způsobí to, že bude školák ospalý a výsledky učení budou tristní.

Pořádek ve školních pomůckách

Během učení by mělo mít dítě na psacím stole pořádek. Během učení postupně odkládejte stranou sešity či učebnice, které již nepotřebujete. Jednak se bude dítku na čistém stole lépe učit bez rozptylování, ale také je to dobrá způsob motivace, když uvidí, jak úkoly a povinnosti postupně mizí, zdárně zvládnuté.

Příprava na další den

Kromě domácích úkolů je nutné děti naučit připravovat si také aktovku a školní pomůcky na další den. Veďte je k tomu, aby zvládly obsluhovat svou aktovku a penál, aby měly tužky dobře ořezané a uklizené a aby si zvládly podle rozvrhu připravit učebnice a sešity na další den. Zpočátku budou potřebovat pomoct, avšak ideální je jim vše ukázat a poté je nechat zkusit si to samostatně.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno