Možná se vaše děti účastnily ve škole sociometrického měření a vy nevíte přesně, co to znamená. Sociometrických měření se však můžete účastnit i v zaměstnání. O co tedy vlastně jde?

Co je sociometrie

Sociometrie je skupina sociologických metod, která má za cíl odhalit vztahy v určité skupině, zejména sympatie a antipatie mezi jednotlivými členy.

Sociometrický test

Ačkoliv v sociometrii existuje asi 10 různých metod, nejčastějším je bezesporu sociometrický test. Testu se účastní např. všichni žáci jedné třídy nebo všichni zaměstnanci malé firmy. Ve svých odpovědích zase mohou vybírat jen mezi svými spolužáky nebo spolupracovníky. Test je možné provádět v tištěné (na papíře) i elektronické (na počítači) podobě. Je však potřeba, aby byl dobře zorganizovaný, aby každý člen měl místo jen pro sebe a aby nikdo ze členů nemohl sledovat, jak test vyplňuje jiný člen skupiny.

Sociometrický status

Z výsledků sociometrického testu vznikne sociometrický status všech členů skupiny. Obvykle se členové skupiny dělí na oblíbené (ti, které mají další členové rádi, vybrali by si je s sebou na opuštěný ostrov aj.), odmítané (ti, které nemají členové rádi, nikdy by si je nezvolili za kamarády aj.) a opomíjené (ti, kteří nejsou často zmiňovaní ani jako oblíbení ani jako odmítaní).

Sociometrická pozice

V rámci sociometrického statusu existují specifické sociometrické pozice. V nich se většinou umisťuje pouze jeden člen skupiny. Např. člen označený za „hvězdu“ získal nejvíce pozitivních hlasů a je nejoblíbenější v celé skupině. Naopak „černá ovce“ získala nejvíce negativních hlasů.

K čemu je to celé dobré

Ten, který zadává sociometrický test, by neměl přesné výsledky zveřejňovat, aby nedocházelo ke konfliktům ve skupině. Např. učitel získá sociometrickým měřením dost podkladů pro svou práci, jak by měl např. děti rozsadit do lavic, rozdělit do skupin či rozdělit do pokojů na škole v přírodě. Může dále pracovat se všemi dětmi, zejména pomoci těm, které se umístily na nějaké negativní pozici – obvykle potřebují zvýšit sebevědomí.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno