Pojem laktační (resp. novějším názvem poporodní) psychóza jste již asi slyšeli. A protože se může vyskytnout u kterékoliv maminky po porodu, není od věci, vědět, jak jej můžete poznat a co dělat v případě, že se u maminky po porodu vyskytne.

Co je laktační psychóza

Laktační psychóza je závažné onemocnění, které má duševní charakter a objevuje se brzy po porodu, obvykle v tzv. šestinedělí. U nás v České republice se obvykle uvádí, že postihuje 1–2 maminky z 1000.

Co má na vznik laktační psychózy vliv

Ne každá maminka musí nutně zažít laktační psychózu, ale některé ženy jsou k ní více predisponované. Jedná se jednak o subjektivní faktory, jako je strach z porodu samotného, strach o to, zda maminka zvládne péči o dítě… Pak sem ale patří i objektivní faktory, jako vyčerpání z porodu, bolest, ztráta krve. Více predisponované jsou i maminky, které měly již v minulosti nějaké duševní potíže, nebo v jejichž rodině se vyskytla psychiatrická diagnóza. Svou roli na duševní poruše může sehrávat i užívání alkoholu a drog během těhotenství či po porodu.

Jak laktační psychózu poznáte

Laktační psychózu nemůžeme jednoznačně zaškatulkovat, protože má různé projevy. Avšak pravděpodobně poznáte, že se s maminkou děje něco neobvyklého. Buď bude až příliš sklíčená, smutná, tj. bude v depresivní fázi. Nebo může být naopak velmi čilá, mnohomluvná, v noci nespí a vymýšlí, co všechno je potřeba zařídit a nakoupit apod., což je projevem mánie. Pak se také může vyskytovat psychóza s bludy, tj. maminka vidí nebo slyší něco, co neexistuje. Nejzávažnějším projevem psychózy může být sebevražedné chování, nebo dokonce sebevražda maminky i s dítětem (tzv. rozšířená sebevražda, maminka ji spáchá z důvodu, aby dítě nezůstalo samo).

Jak mamince pomoci

Při všech závažných projevech ihned kontaktujte praktického lékaře nebo psychiatra. Obvykle pomohou antidepresiva nebo léky proti mánii či bludům. V dnešní době jich existuje mnoho, které se dají užívat i při kojení. Lékař samozřejmě rozhodne, zda stačí ženu léčit ambulantně, nebo bude muset být hospitalizována na lůžku. Pokud se žena léčí ambulantně, okolí by ji mělo všemožně podporovat, pomoci s péčí o miminko, zejména nechat maminku dostatečně odpočívat. Je-li rozhodnuto o hospitalizaci, pravděpodobně nebude možné kojení, o miminko se bude muset postarat nejbližší rodina a podávat mu umělé mléko. I s miminkem je však možné maminku navštěvovat, přičemž co nejčastější povzbudivé návštěvy ji mnohdy vrátí rychleji zpět do běžného života.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno