Pojem laktační (resp. novějším názvem poporodní) psychóza jste již asi slyšeli. A protože se může vyskytnout u kterékoliv maminky po porodu, není od věci, vědět, jak jej můžete poznat a co dělat v případě, že se u maminky po porodu vyskytne.

Co je laktační psychóza

Laktační psychóza je závažné onemocnění, které má duševní charakter a objevuje se brzy po porodu, obvykle v tzv. šestinedělí. U nás v České republice se obvykle uvádí, že postihuje 1–2 maminky z 1000.

Co má na vznik laktační psychózy vliv

Ne každá maminka musí nutně zažít laktační psychózu, ale některé ženy jsou k ní více predisponované. Jedná se jednak o subjektivní faktory, jako je strach z porodu samotného, strach o to, zda maminka zvládne péči o dítě… Pak sem ale patří i objektivní faktory, jako vyčerpání z porodu, bolest, ztráta krve. Více predisponované jsou i maminky, které měly již v minulosti nějaké duševní potíže, nebo v jejichž rodině se vyskytla psychiatrická diagnóza. Svou roli na duševní poruše může sehrávat i užívání alkoholu a drog během těhotenství či po porodu.

Jak laktační psychózu poznáte

Laktační psychózu nemůžeme jednoznačně zaškatulkovat, protože má různé projevy. Avšak pravděpodobně poznáte, že se s maminkou děje něco neobvyklého. Buď bude až příliš sklíčená, smutná, tj. bude v depresivní fázi. Nebo může být naopak velmi čilá, mnohomluvná, v noci nespí a vymýšlí, co všechno je potřeba zařídit a nakoupit apod., což je projevem mánie. Pak se také může vyskytovat psychóza s bludy, tj. maminka vidí nebo slyší něco, co neexistuje. Nejzávažnějším projevem psychózy může být sebevražedné chování, nebo dokonce sebevražda maminky i s dítětem (tzv. rozšířená sebevražda, maminka ji spáchá z důvodu, aby dítě nezůstalo samo).

Jak mamince pomoci

Při všech závažných projevech ihned kontaktujte praktického lékaře nebo psychiatra. Obvykle pomohou antidepresiva nebo léky proti mánii či bludům. V dnešní době jich existuje mnoho, které se dají užívat i při kojení. Lékař samozřejmě rozhodne, zda stačí ženu léčit ambulantně, nebo bude muset být hospitalizována na lůžku. Pokud se žena léčí ambulantně, okolí by ji mělo všemožně podporovat, pomoci s péčí o miminko, zejména nechat maminku dostatečně odpočívat. Je-li rozhodnuto o hospitalizaci, pravděpodobně nebude možné kojení, o miminko se bude muset postarat nejbližší rodina a podávat mu umělé mléko. I s miminkem je však možné maminku navštěvovat, přičemž co nejčastější povzbudivé návštěvy ji mnohdy vrátí rychleji zpět do běžného života.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na