Směrnice EU práce a soukromý život: Nejspíš jste v nedávné době zaregistrovali, že se rodičovský příspěvek zvýší z 220 tis. na 300 tis. od 1. 1. 2020. Ačkoliv novela ještě neprošla třetím čtením v parlamentu, nepředpokládají se výraznější změny. Avšak ke změnám do tří let stejně dojde, neboť mezitím byla přijata směrnice EU o rovnováze mezi prací a soukromým životem.

Co je cílem směrnice

Cílem směrnice bezesporu je, aby rodiče, zejména rodiče malých dětí, měli jak dostatek času se dětem věnovat, tak i nadále chodit do zaměstnání; v zaměstnání i v péči o dítě by se také měli možnost střídat.

Otcovská dovolená

Směrnice rozšiřuje otcovskou dovolenou, a to až na 10 pracovních dní (u nás dosud byla 7 dní). Tato dovolená musí být proplácena alespoň ve výši nemocenské, pravděpodobně spíš ve výši peněžité pomoci v mateřství.

Rodičovská dovolená

I ohledně rodičovské dovolené byly přijaty změny. Nejzásadnější je větší pružnost, tedy například střídání dnů volna a práce v kratších pracovních intervalech. Dále novela zavádí 2 měsíce nepřenosné rodičovské dovolené pro oba rodiče, aby se v péči o dítě vystřídali. Samozřejmostí je poskytnutí takového příspěvku, aby neklesla úroveň rodiny. A posledním bodem je zavedení alespoň čtyřměsíční rodičovské dovolené kdykoliv do 8 let věku dítěte.

Pečovatelské dovolená

Tato dovolená se netýká bezprostředně dětí, ale může se týkat i jich. Dává lidem právo na 5 dní takové dovolené za rok a na volno při úrazu nebo nemoci blízké osoby.

Pružné uspořádání práce

Pružné uspořádání práce by mělo být výhodou jak pro rodiče malých dětí, tak pro rodiče pečující o postižené dítě, nebo pro lidi pečující o staré a nemocné blízké osoby. Všichni tito lidé by měli mít zaručené právo žádat o pružnou pracovní dobu, zkrácený úvazek nebo možnost práce z domova.

Přínos, nebo potíže

Otázkou samozřejmě zůstává, jak směrnici implementují do svých zákonů jednotlivé státy, ale také to, zda to vše přinese spíš kladné, nebo naopak záporné konotace. Někdy totiž přílišná snaha o ochranu zaměstnanců může vést až k tomu, že firmy raději takové zaměstnance (kteří pravděpodobně budou mít brzy děti) vůbec nebudou chtít přijímat…

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno