O popáleninách lze hovořit tehdy, pokud dojde k místnímu poškození kůže vlivem tepla či páry na lidský organismus. Člověk se může popálit horkou vodou, párou, ohněm, elektrickým proudem, kyselinou či louhem. V takovém případě bývá poškozena kůže. Pokud dojde k tzv. inhalační popálenině, tedy vdechnutí horké páry, je postižena sliznice v dýchacích cestách. V takovém případě je mnohem obtížnější léčení i následná rekonvalescence. Dnes se zaměříme na popáleniny u dětí.

Rozsah popálení

U popálenin je důležité zhodnotit rozsah. Ten lze zjistit pomocí tzv. pravidla devíti. To znamená, že každá část těla, která je postižená, má své procentuální zastoupení. Například, je-li popálená oblast hlavy, hodnotí se v rozsahu 9%, obě horní končetiny mají taktéž po 9%, jsou-li postiženy dolní končetiny, každá z nich má rozsah 18%, stejně tak břicho i záda se rozsahově hodnotí po 18%. V případě popálení genitálu, je poškození 1%. V případě popálenin se tedy u člověka hodnotí jaké části těla má poškozené a poté se sčítá konečné procentuální zastoupení.

Pokud se popálí dítě, za nebezpečné se považuje již 10% zastoupení poškozené části těla. V takové situaci dochází k tvorbě popáleninového šoku, což je stav akutního oběhového selhání spojené s poruchami prokrvení periferních částí těla. Vždy je nutné takový stav okamžitě řešit přivoláním RZP.

Jedná-li se však o menší rozsah popálení, a tudíž méně závažný stav, není přesto dobré zdravotní stav dítěte podceňovat. Dodržujte proto několik rad a doporučení, které napomáhají rychlejší léčbě a snazšímu hojení.

Stupně popálení

Stejně jako rozsah, je důležité také zhodnocení stupně závažnosti popálení. Pokud dojde k tvorbě erytému, čili zčervenání kůže, jde o nejméně závažný stupeň, tedy první stupeň. Jedná se pouze o poškození epidermis, tedy pokožky. To je vrchní vrstva kůže, a její léčba bývá nejméně náročná. Je důležité kůži chladit dlouho a dostatečně, pomáhají obklady z černého čaje, Pantenolové masti, případně přiložené kyselé zelí, tvaroh či jogurt, které zachycují přebytečné teplo.

Pokud se vytvoří puchýře, mluvíme o druhém stupni, který bývá jako stádium nejbolestivější. Bývá poškozena epidermis s podkožím a často v takovém případě může dojít ke vzniku infekce. Nutným léčebným zásahem je aplikace suchého chladu. Provádí se tak, že přes oděv nebo tkaninu přiložíte led.

Doporučuje se použít speciální hojivé masti, ránu sterilně krýt a lehce ovázat, aby nedošlo k již zmíněné infekci. Zhruba po třech týdnech se puchýře hojí. Vytvoří-li se puchýře, které jsou uvnitř nalité kapalinou, nikdy je nepropichujte, ať vás k tomu již cokoli svádí. Každý propíchnutý puchýř je velkým zdrojem infekce, jehož následná léčba je mnohem obtížnější a zdlouhavější.

Dojde-li k velkému a dlouhodobému působení tepla, vznikají nekrózy, tedy odúmrtě tkání. Jedná se o třetí, nejzávažnější, stádium, kdy je zničena kůže spolu s podkožím. Celá fáze léčby patří do rukou lékařů, první pomoc, kterou zvládnete vy sami, spočívá v tom, že nikdy nesmíte oddělovat připálený oděv od pokožky. Došlo by tím ještě k většímu poškození kůže.

Jako důležité se, do příjezdu RZP, jeví zahájit protišoková opatření. Tedy tzv. 5 T – teplo, ticho, tekutiny, tišit bolest a transport. Tedy zajistit dítěti či dospělému ticho, přikrýt ho teplou přikrývkou, omývat mu obličej a rty studenou vodou, tišit bolest pomocí polohy, která je pro něj úlevová a zajistit okamžitý transport do nemocnice.

Jako nejhoršími popáleninami se jeví popálení kyselinami a louhy, nejobávanějším místem bývá pochopitelně obličej, oblast rukou a genitálií. Samotnou léčbu zhoršuje další přidružené onemocnění pacienta – cukrovka, nemocná játra, srdce či ledviny.

Dětská kůže je nejcitlivější na možné poškození popáleninou. Dbejte zvýšené opatrnosti a mějte své děti stále na očích. Někdy stačí opravdu mžik nepozornosti a neštěstí je na světě.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno