Preference pravé či levé ruky je výsadou člověka, souvisí i s vývojem řeči. Je důležité, aby byla dominantní ruka rozpoznaná před nástupem do školy, protože např. leváci, kterých je výrazně méně, vyžadují trochu jiné pomůcky a přístupy než praváci (psaní, čtení, výtvarná výchova, hra na hudební nástroj). Do dvou let nelze jednoznačně říci, zda bude dítě pravák nebo levák, nervová soustava se vyvíjí. Přibližně ve třech letech je patrné, která ruka bude převládat, výjimky se ale také najdou. Upřednostňování jedné ruky je výsledkem součinnosti a vztahů mozkových hemisfér.

Praváci to mají jednodušší, většina pomůcek, společenských zvyků (podání ruky), nástrojů je dělaná pro ně. Nepotřebují zvláštní přístup. Praváci mají v drtivé většině řečové centrum v levé hemisféře.

Leváků je asi 10 %, mají to trochu složitější, ne vše je vyráběno ve variantě pro leváky. V minulosti docházelo k přeučování na pravou ruku, dnes už je to minulost, mělo to za následek zásah do vývoje řeči, sluchového a zrakového vnímání.

Obourukost je vzácná, vyskytuje se u asi 1 % obyvatel. Člověk používá stejně pravou i levou ruku.

Pokud není do určitého věku jasná lateralita, rodič s dítětem navštíví dětského psychologa a ten pomocí testů ve formě různých úkolů, určí dominantní ruku.

Kromě rukou se dominance určuje i u očí (na které oko dítě přikládá např. dalekohled, kukátko), nohou (kterou nohou se odráží na koloběžce, kope do míče….) a uší (na které ucho přikládá telefon).

Stávají se případy, kdy lateralita není shodná u ruky a oka (zkřížená lateralita). To znamená, že dítě má např. dominantní pravé oko a levou ruku a naopak. Způsobuje to problémy při nácviku čtení a psaní, dá se do jisté míry zmírnit vhodnými technikami a speciálním cvičením.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

1 komentář

  1. Jó, já jsem asi jeden z 1% úkazů… jsem pravák, ale jsem schopná psát i levou rukou, kdysi i oběma nohama a hlavně některé činnosti preferuju pravou, jiné levou rukou.

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno