Své dítě asi znáte nejlépe ze všech lidí. Přesto vám leccos může napovědět jeho písmo. Je ale potřeba vyčkat, až bude aspoň trochu vypsané. Takže nedělejte ukvapené závěry v prvním ročníku základní školy.

Velikost písma

Nejdříve si asi všimnete toho, zda je písmo vašeho potomka spíše větší, nebo naopak menší. Pak vězte, že větší písmo značí velké sebevědomí, aktivního člověka a také životního optimistu. Malé písmo pak znamená zodpovědného člověka se smyslem pro detail, také se sklony k pesimismu a možná i s menší fantazií.

Šířka písma

Písmena mohou být široká, nebo naopak úzká. I celé písmo pak dělá dojem širokosti, rozmáchlosti, nebo naopak jisté natěsnanosti. Široké písmo znamená komunikativnost a otevřenost, bývají to lidé srdeční a toužící poznávat nové věci v životě. Úzké písmo naopak znamená uzavřené a zakřiknuté lidi, s nedostatečným sebevědomím a nedůvěrou jak v sebe, tak v okolí.

Sklon písma

Sklon písma může být doprava, doleva, anebo zcela kolmý. Sklon doprava značí společenského tvora a také člověka, který je hodně emotivní. Sklon doleva značí introvertní osobnost, která může mít i negativní zkušenosti s jinými lidmi, a někdy dokonce sklon k duševním poruchám (depresi). Kolmý sklon písma znamená racionálního člověka, který se dokáže ovládnout a mívá dostatek odvahy.

Mezery mezi slovy

Malé mezery mezi slovy naznačují člověka spontánního, rychle se rozhodujícího a pohotového. Naopak velké mezery mezi slovy značí člověka introvertního, samotářského a váhavého.

Řádky

Řádky písma mohou být rovné, stoupající nebo klesající. To samozřejmě nepoznáte na linkovaném papíře, ale spíš na papíře čistě bílém. Doporučujeme tento znak zkoumat až u dětí ve starším školním věku (2. stupeň, střední škola). Rovný řádek znamená vytrvalého a cílevědomého jedince, který si jde tvrdošíjně za svým. Stoupající řádek znamená sebevědomého jedince, plného optimismu a důvěry v život i v lidi kolem sebe. Klesající řádek naopak znamená jedince se sklony k pesimismu až depresi.

Čitelnost písma

A poslední znak, kterého byste si měli jako laici všimnout, je celková čitelnost, nebo nečitelnost písma. Čitelné písmo naznačuje jedince, který uvažuje spíše logicky, a také se spíše dokáže přizpůsobit okolním podmínkám. Nečitelné písmo znamená jedince s fantazií, originálním myšlením a tvůrčími schopnostmi.

Tak co – poznali jste své dítě ve výše uvedeném popisu? Něco se vám nelíbí? Pak vězte, že i písmo se časem a věkem mění, takže v tomto smyslu nic není ztraceno.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno