Všichni máme za sebou více či méně stupňů škol a zažili jsme, jaké to je, když nám učitelé tykají nebo vykají. Jak je tomu dnes? A co jednotlivé přístupy znamenají?

Vykání vs. tykání směrem od učitele k žákovi

Na základní škole je běžné, že učitel žákům tyká, a to na prvním i druhém stupni. Přestože děti na druhém stupni jsou vlastně stejně staré jako děti nižších tříd víceletých gymnázií, kdy je běžnější vykání.

Na střední škole většinou existují dvě skupiny profesorů – ti s kamarádštějším přístupem studentům tykají, ti „přísnější“ studentům vykají. Ve vykání je určitá vážnost a také připravuje studenty na nástup do běžného života, kde jim v obchodě, na poště či v bance také budou zaměstnanci spíše vykat.

Na vysoké škole se již studentům jednoznačně vyká a oslovují se „pane kolego“ či „paní kolegyně“, i když jsou třeba v prvním ročníku a rozhodně se nemohou cítit jako kolegové zasloužilého docenta či profesora.

Vykání vs. tykání směrem od žáka i učiteli

V současné době se poměrně dost rozšířilo tykání žáků učiteli. Jak v mateřských školách, tak na základních školách, dokonce i na jejich druhém stupni. Na jednu stranu to posiluje kamarádský vztah učitele a žáků a samozřejmě to vyžaduje od učitele udržet si autoritu pomocí jiných prostředků, než je vykání. Na straně druhé to žáky nenaučí úctě k autoritám (nemáme na mysli přehnanou úctu, ale takovou tu přirozenou úctu), ani je to nepřipraví na běžný život (Nemůžu např. přijít do banky a říci: „Ahoj, tak mi zřiď ten běžný účet…“).

Problém nastává zejména na druhém stupni. Děti se dostávají do puberty, a pokud učiteli tykají, dovolí si mu říci mnohem více, než kdyby mu vykali. Stejně tak problémový může být pro dítě přestup mezi školami. V jedné se učitelům vyká a na druhé tyká nebo obráceně.

2 největší problémy s přechodem tykání a vykání

První problém spatřuji v tom, když žák základní školy, kde učitelům tyká (a oni jemu samozřejmě rovněž), přechází z páté třídy na víceleté gymnázium, kde bude učitelům vykat a oni jemu v převážné většině také. Je to velký skok a velký nezvyk. Dítě se musí aklimatizovat na jiný styl výuky, zvyknout si na dojíždění do školy a ještě vstřebat jiný vztah mezi učitelem a žákem.

Druhým velkým problémem je to, když žák druhého stupně ZŠ přechází mezi školami, a to ze školy, kde se učitelům vyká, na školu, kde se učitelům tyká. Takovýto žák v pubertálním věku bude mít ještě mnohem více potíží přijmout „volnější“ vztah s učitelem.

A jaký máte názor na tykání ve škole vy? Měli jste raději, když vám učitelé tykali, nebo vykali?

Více článků najdete na portálu mamci.cz


9 KOMENTÁŘE

 1. Učitelům i profesorům jsme vždy zásadně vykali a tykání zásadně odmítám. Na druhou stranu jsem měl vždycky lepší pocit z toho, když mi dospělý tykal (až na jedinou výjimku staré latinářky nám tykali všichni středoškolští profesoři). A v pracovním životě jsme si mezi vrstevníky tykali a vyhovovali mi, když mi tykali i starší a nadřízení kolegové, cítil jsem se lépe. Z neosobního vykání vždycky vyzařoval pro mne pocit strachu až nezvládnutí situace či úkolu.

 2. Žák by učiteli rozhodně tykat neměl – a to nikde ! Učitelé by žákům měli tykat na základce , kde je oslovují i křestními jmény , na středních školách by se mělo vykat – každý každému , navozuje to vzájemnou úctu , respekt a akademickou atmosféru .

  • Mně se zdá přirozené vykat lidem kteří mi vykají a tykat těm kteří mi týkají. Ale každý to může mít trochu jinak :).

 3. Starším se vždy bez vyjímky vykalo (vyjma rodičů či prarodičů – navíc i zde bylo běžné vykání, zas tak dlouho to není, co se zde pravidla uvolnila).
  Co se týče škol (a to jsem školní lavice opustil nedávno) bych zachoval toto rozdělení:
  MŠ – pedagog dítěti tyká, dítě vyká
  ZŠ – totéž jako MŠ
  SŠ/SOU – zde bych nechal na zváženou jestli zachovat styl ze ZŠ nebo zavést oboustranné vykání.
  VŠ – vykání

  Zásadně jsem tedy proti tykání učitelům, přijde mi to nezdvořilé.

 4. Bohůš Stejskal v Kurvahošigutntag vykal pouze ženám, starým lidem a úředníkovi z ministerstva. Jinak všem automaticky tykal.

 5. Já se upřímně těším (a kéž bych se toho dožil) až tenhle středověký přežitek z češtiny konečně vymizí, jako vymizel z jiných jazyků. Např. z angličtiny. Je to jenom berlička pro hlupáky. Ten, jehož autorita je zasloužená a přirozená, vykání nepotřebuje. Ten kdo si ji nezaslouží pak vykání zneužívá aby si dodal sebedůvěry a vážnosti. Na druhou stranu pokud se někdo při tykání chová jako buran a při vykání ne, pak je to povrchní hlupák a/nebo nevychovanec a je možná lepší že se to projeví hned. U dětí školou povinných pak jejich vyjadřování nevypovídá nic o nich samých. Je to buď chyba výchovy doma, nebo nepřijatelným chováním učitele, vůči kterému se žáci často cítí bezmocní, a pak pro neznalost a nedostatek zkušeností prostě „vybuchnou“. Z vlastní zkušenosti vím že ti hloupí, nepříjemní a mstiví učitelé (naštěstí menšina) vystupovali vždy nejupjatěji. Tím prosím vás na nikoho neútočím, je to jenom můj soukromý názor a osobní zkušenost.

 6. Učitelům má žák/student zásadně vykat. Na ZŠ učitel ať žákům tyká a i na střední škole bych to nechal.
  Nezapomenu na to, když nám třídní na gymnáziu 4 roky tykal a po maturitě v okamžiku předání maturitního vysvědčení začal vykat. V tu chvíli maturita pro nás skutečně znamenala zkoušku z dospělosti.

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno