Zdroj foto: envato

V dnešní koronavirové době mnoho maminek řeší nejen péči a učení svých dětí, ale i to, jestli budou mít nějaké úlevy při podávání daňového přiznání, podávání přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení a další. Zde jsou úlevy pro matky na OSVČ.

Podávání daňového přiznání

Ačkoliv finanční úřady jsou i při omezení pracovní doby otevřeny, přesto platí plošné prominutí sankcí, když letos daňové přiznání nepodáte včas. Máte možnost tak učinit až do 1. 7. 2020 a stejně tak zaplatit i daň.

Kdy se to nevyplatí? Jestliže žádáte o vrácení přeplatku, tak se vám takovýto odklad nevyplatí a je lepší podat daňové přiznání v březnu. POZOR: Při stání ve frontě musíte mít roušku a dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních.

Podávání přehledů o příjmech a výdajích

O posunutí termínů podávání přehledů o příjmech a výdajích je již také řádně rozhodnuto. Přehledy je možné podat až do 3. srpna, tedy měsíc po nejzazší době pro podání daňového přiznání (jako je tomu i v běžném roce). Nezapomeňte, že přehledy můžete zaslat i poštou.

Zdroj foto: envato

Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění

Současně s výše uvedenými úlevami platí pro všechny OSVČ prominutí záloh na sociální a zdravotní pojištění na dobu půl roku – od března do srpna (zatím). Doba se u důchodového pojištění bude počítat jako doba tzv. vyloučená, tedy stejně jako třeba při nemoci nebo ošetřování člena rodiny.

Jedná se o docela velké částky, protože minimální záloha na sociální pojištění je v současné době stanovena na 2544 Kč, na zdravotní pojištění pak na 2352 Kč. Pokud však platíte více, než je minimální záloha, pak bude vaše platba nad výši minimální zálohy pouze odsunuta, nikoliv prominuta. Budete ji muset totiž zaplatit spolu s podáním přehledu za rok 2020.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno