Zda nechat přípravu dítěte do školy na učitelkách mateřských škol nebo se do ní aktivně zapojit, rozděluje rodiče na dva pomyslné tábory. Jedni s edukační činností pomáhají, přičemž se dítěti snaží vstup na první stupeň základní školy co nejvíce usnadnit, zatímco druzí se o přípravu takřka nestarají a jakoukoli aktivitu v této oblasti považují za zbytečné suplování práce pedagogů.

Každý rodič má na „výuku“ předškoláků nejspíš svůj názor, přičemž ne vždy tak striktně vyhraněný. Rozpory ve výchově a vedení předškoláků jsou asi nejvíce patrné na sociálních sítích a v diskusních fórech zaměřených na výchovu a vzdělávání. Jakmile se v nich objeví příspěvek rodiče snažícího se rozvíjet potomka ve sféře intelektuálních dovedností, je vysoce pravděpodobné, že reakce odpůrců na sebe nenechá dlouho čekat.

Takže učit nebo neučit předškoláky?

Odborníci na vzdělávání a učitelé na prvním stupni mají jasno. Přípravu předškoláka by rodiče neměli nechávat jen na mateřských školách. Tím však není myšleno, aby rodiče dítě učili číst, psát a počítat – tyto dovednosti mohou s klidným svědomím nechat na pedagogických pracovnících základních škol. Za předůležitou je považována role rodiče v otázce upevňování sebeobslužných schopností (oblékání, vysvlékání, zavázání tkaniček, očista po návštěvě WC) a základního slušného vychování (pozdravit, poděkovat, správně stolovat). Zvládnutí těchto dovedností by při nástupu do první třídy mělo být takřka samozřejmé.

Co se intelektuálních schopností týče, kýžené je rozvíjení předmatematických dovedností, na kterém pracují již učitelé v mateřských školách (jedná se např. o třídění předmětů podle různých parametrů, pravo-levá orientace, poznávání číslic do 5-10, základní představy např. o tom, kolik nohou má pes, základní logické úvahy, časová orientace apod.). V současnosti je na trhu velká spousta pracovních sešitů určených pro předškoláky zaměřených právě tímto směrem – pokud je rodič zakoupí, udělá si přehled, v jakých činnostech potomka podpořit.

Kde čerpat inspiraci?

Kromě různých pracovních sešitů určených pro budoucí prvňáčky jsou to i dětské časopisy (např. Mateřídouška, Sluníčko, Rozmarýnka, Méďa Pusík a další). Dále pak v seznamu požadavků „testovaných“ při nástupu do školy.

Co by si rodiče měli uvědomit

Pomáhat s přípravou předškoláka ke školnímu vzdělávání není žádná ostuda. Není kýžené dítě „drtit“, takový přístup je spíš kontraproduktivní. Mnohem efektivnější je rozvíjet dětské schopnosti formou nenásilné hry, společným povídáním a čtením. Pokud se např. při procházce bavíte s dítětem o autech, můžete si „náhodou“ všimnout SPZky a přečíst s dítětem čísla a písmena. Při jízdě na kole vykládat, zda odbočujete doprava nebo doleva a dávat dítěti hádanky – třeba „co myslíš, že má společného židle a stůl?“ Máte tak možnost pozorovat kreativitu dítěte i jeho dosavadní znalosti.

V neposlední řadě by měl rodič podporovat dítě v dokončování započatých úkolů, v rozvoji jemné motoriky a slovní zásoby.

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno