Rozdíl mezi demokracií a autoritářským režimem: Jistě byste chtěli, aby vaše dítě vyrůstalo v kvalitní demokratické společnosti a nikdy nezažilo útrapy, které lidem přinášel např. komunistický režim před listopadem 89. K tomu je ale potřeba, aby děti dovedly tyto dva režimy odlišit a aby v budoucnu nespadly do pasti, až samy budou voliči. Autoritářské režimy se totiž dnes již nedostávají k moci násilnými převraty či puči, ale pomalu a plíživě právě kvůli neznalosti voličů, kteří vybírají své kandidáty ze širokého spektra stran i jednotlivců.

Kdy jsou děti schopné pochopit principy demokracie a dalších režimů

Samozřejmě nemá smysl vysvětlovat demokratické principy dětem v předškolním věku, ale od mladších školáků a zejména u starších školáků je již nutné dětem rozdíly objasnit. Nespoléhejte na to, že všechno zastane škola, byť by učitel dějepisu byl sebelepší. Je potřeba, abyste dětem zprostředkovali i své vzpomínky, popř. vzpomínky vašich rodičů, aby měly srovnání a více možností, jak se v budoucnu rozhodnout.

Jak dětem vysvětlit, co je demokracie

Dětem se nejprve snažte vysvětlit pojem demokracie, protože je možná o něco jednodušší. Vysvětlete, že v demokracii má každý občan starší 18 let právo volit. Všechny hlasy mají stejnou váhu (nezáleží tedy na tom, jak je kdo starý nebo kolik vydělává peněz). Občané starší 21 let jsou u nás voleni do zastupitelských orgánů (parlament). Dalším znakem demokracie je oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. To znamená, že nesmí být propojeny osoby, které nás zastupují v parlamentu, s osobami, které řídí stát v pozici vlády (ministrů), ani s osobami soudců. A každý člověk má právo na nezávislý soudní proces. Ačkoliv má demokracie i mnoho kritiků a odpůrců, je to alespoň prozatím „nejlepší“ a „nejspravedlivější“ režim, jaký kdy lidstvo vymyslelo.

Jak dětem vysvětlit, co je autoritářský režim

Autoritářských režimů je celá řada, ale tím není nutné dětem plést hlavu. Nejdůležitějším znakem oproti demokratickému uspořádání je to, že moc je zde centralizována do rukou jednoho člověka, popř. jedné skupiny lidí. Práva ostatních osob ve státě jsou omezena. Není garantován ani nezávislý soudní proces, ale ani oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. Obvykle se všechny tyto moci soustředí v rukou vládnoucího člověka či skupiny.

Zahrajte si hru na demokracii a na autoritářský režim

Aby děti lépe pochopily všechny vztahy, které jim předložíte, zahrajte si s nimi jednoduchou hru: Nejprve zkuste demokratické principy: Zadejte třeba úkol, kam se pojede na víkend. Každý člen rodiny dostane lísteček, kam napíše své přání. Potom se všechny lístečky přečtou a zvítězí varianta, která bude zmíněna vícekrát. Pokud nelze takto rozhodnout, můžete hlasovat jako v parlamentu. Autoritářský režim navodíte snadno tak, že jeden člen rodiny rozhodne, co se bude dělat, a ostatní se musejí chtě nechtě podřídit. Role si vyměňte, ať si každý vyzkouší i nadřízenou i podřízenou pozici.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno