Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství je rodičovský příspěvek univerzální dávkou a mají na něj tedy nárok všechny matky (a v některých případech také otcové), včetně těch, které v předchozích měsících nebyly zaměstnané. Ve srovnání s „mateřskou“ se rodičovská dovolená vyplácí ode dne narození dítěte. Ženy, které čerpaly peněžitou pomoc v mateřství, mohou pobírat rodičovský příspěvek ode dne skončení předchozí podpory.

Celková výše příspěvku odpovídá 220 000 Kč, přičemž délku čerpání tohoto příspěvku si mohou matky samy zvolit. Nejdelší doba čerpání odpovídá 4 letem. V roce 2017 byla nejvyšší možná měsíční výše příspěvku 11 500 Kč, což se nyní změnilo a zvýšilo na maximální výši 70 % vyměřovacího základu, tedy hrubého měsíčního příjmu. Maximální měsíční částka je nyní stanovena na 36 750 Kč. Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si však nemohou určit ty ženy, které pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění. Tyto osoby a dále osoby studující, nebo nezaměstnané mohou rodičovský příspěvek pobírat pouze v pevně stanovené lhůtě, tedy po dobu 4 let.

Největší novinkou je změna výše rodičovské dovolené pro osoby, které mají dvě a více dětí. Ty by nově v roce 2018 měly pobírat celkovou částku 330 000 Kč, což je narůst o 110 000 Kč oproti předchozím letům. Zvýší se také výše měsíčního příspěvku, jejíž maximální hodnota dříve odpovídala, stejně jako u jednoho dítěte, částce 11 500 Kč. Matky s více dětmi budou mít pravděpodobně možnost pobírat 1,5násobek toho, co pobírají matky s jedním dítětem. Pokud tedy například rodič jednoho dítěte pobírá 20 000 Kč, rodič se dvěma a více dětmi bude v obdobné situaci pobírat 30 000 Kč.

Při pobírání rodičovského příspěvku mají matky možnost si přivydělávat bez jakýchkoli omezení.

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno