Vstup na první stupeň základním školy je zlomovým obdobím v životě dítěte i rodiče. Mladý člověk na prahu vzdělání by na svůj budoucí úděl měl být psychomotoricky připraven. Co pro to udělat a jak jej podpořit?

  • Rozvoj hrubé motoriky: nechejte dítě skákat přes překážky, běhat, lézt, vyzkoušejte, zda dobře drží rovnováhu při stání na jedné noze. Zároveň nechejte dítě zdokonalovat v sebeobsluze: kupte mu boty s tkaničkami, nechejte jej zapínat knoflíky, zipy, dbejte na to, aby si uklízelo věci a správně je třídilo.
  • Rozvoj jemné motoriky: zkuste do denního repertoáru zařadit rukodělné činnosti – stříhání, vyšívání, lepení nebo navlékání korálků. Příhodné jsou i stavebnice s malými dílky. Vyzkoušet můžete také mozaikové hry: skládání korálků nebo menších plastových dílků podle předkreslených tvarů.
  • Povídejte si spolu: nejen že rozvíjíte slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti dítěte, zároveň rozšiřujete jeho obzory. A co je vůbec nejdůležitější, věnujete mu svůj čas, pozornost a lásku.
  • Zrakové vnímání: kromě rozpoznávání barev (cca od 5 let by dítě mělo být schopné rozlišit kromě základních barev také doplňkové – růžová, fialová, oranžová atd. a jejich odstíny: tmavší, světlejší) je vhodné podpořit vyhledávání předmětů (rozlišení figury a pozadí). Nechejte dítě přinést z ledničky určitou potravinu, ze skříně určitý kus oděvu, nechejte jej vyhledávat rozdíly mezi obrázky. Zrakové vnímání rozvíjejí také stavebnice nebo puzzle.
  • Paměť: zrakovou paměť je možné trénovat hraním pexesa nebo „Kimových her“, při kterých má dítě zjistit, jaký předmět ze skupiny předmětů zmizel nebo naopak přibyl. Sluchovou paměť podporují říkadla, básničky nebo písničky. S dítětem můžete hrát třeba hru na tichou poštu nebo slovní fotbal.
  • Časová orientace: samozřejmostí by mělo být rozlišování pojmů jako „včera/dnes/zítra“ nebo „ráno/odpoledne/večer“. K jejich zafixování slouží rituály a jasně stanový plán pro další dny: dítě si utvoří představu, jaké události budou zhruba následovat.

Samostatnou kapitolou je pak sociální připravenost budoucího prvňáčka. K rozvoji sociálních dovedností přispívá bohatá slovní zásoba a schopnost pojmenování a slovního vyjádření svých emocí. Kromě toho by dítě mělo být schopno odloučení od rodičů, respektu k jiné osobě, regulace svého chování a v neposlední řadě by mělo umět vyvinout úsilí pro zvládnutí i méně zábavných úkolů a činností.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

1 komentář

  1. Paní zapomněla na správnou výslovnost. Pokud bude dítě dyslálické, bude mít problémy (kromě zbytečného posměchu) s psaním. Bude psát, jak mluví. Poněkud se dá upravit koktavost (která se v novém prostředí zpočátku zpravidla stejně ještě zintenzivní), totéž huhňavost a pod.poruchy řeči. Rodiče by se v předškolním období měli dle potřeby odpovědně zaměřit tedy i na řeč dítěte. Začít něco “napravovat”(nesprávný termín) až se vstupem do ZŠ je pozdě. Dítě bude mít už mnoho jiných zájmů a budou na ně kladeny mnohé jiné nároky, mnohdy nemalé.

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno