Problémy ve škole – ne každé dítě je okamžitě přizpůsobivé a školní docházku zvládá bez problémů. Můžeme skoro říci, že je stále více dětí, které mají nebo mohou mít nějaký problém. A tyto problémy se mohou týkat učení, učitelů, šikany atd. Pojďme si je rozebrat podrobněji a navrhnout řešení či alespoň cestu k řešení.

Jak poznáte, že dítě má problém

To, že dítě má pravděpodobně ve škole nějaký problém, nám může signalizovat zhoršení prospěchu, změna v chování (živé dítě je najednou zamlklé, tiché dítě je naopak třeba agresivní), v nejhorším případě i sebepoškozování nebo sebevražedné pokusy.

Jak zjistit podstatu problému

Abychom zjistili, co se děje, je potřeba se důkladně ptát. Nejprve se ptáme samotného dítěte. Je zapotřebí, abychom utvořili příjemnou atmosféru, abychom si získali jeho plnou důvěru, vyhradíme si dostatek času, nesledujeme stále hodinky, že ještě potřebujeme udělat to či ono. Důkladný a klidný rozhovor nám může mnohé napovědět. Rozhovor by měl vést jen jeden z rodičů, a to ten, který má u dítěte větší důvěru.

Jakmile zjistíme, jak se na věc dívá dítě, smluvíme si schůzku s třídním učitelem. Třídní učitel je ten, který zná vaše dítě ve škole/třídě nejvíce a pravděpodobně vám bude schopen podat další důležité informace.

Až teprve ve chvíli, kdy si nejsme jisti vysvětlením učitele, požádáme o schůzku i vedení školy (ředitele, zástupce/zástupkyni). Nejlepší je věci řešit za pomoci všech zúčastněných (ředitel, učitel, případně školní psycholog a dítě).

A jak problém řešit

Na všech těchto schůzkách by mělo dojít k jasnému definování problému – buď má dítě problémy s učením, nebo samo se sebou, nebo se spolužáky (šikana), nebo s učitelem/učiteli. Řešení nebude nikdy jednoduché a jednoznačné. Avšak:

  • Problémy s učením můžete vyřešit doučováním, speciálními kurzy atd. Pokud je dítěti diagnostikována nějaká specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dysorthografie), pak získá určité úlevy ve studiu.
  • Problémy se sebou samým vám nejlépe pomohou vyřešit specialisté – psycholog, dětský psychiatr (když se dítě např. pokusilo o sebevraždu). Samozřejmě vždy půjde o běh na dlouhou trať, ale dítě do života získá nové neocenitelné zkušenosti. A čím dříve se jeho problémy začnou řešit, tím lépe se začlení do běžného života.
  • Problémy se spolužáky, zejména šikanu, kyberšikanu apod. je potřeba řešit v součinnosti s třídním učitelem, ředitelem i školním psychologem. Opět to bude zdlouhavé a mnohdy i těžko dokazatelné chování, avšak nepolevte v řešení problému. Zde se totiž opravdu může jednat o závažné problémy, které dítě dovedou až k sebepoškozování či pokusu o sebevraždu.
  • Problémy s učitelem řešte především opravdu s učitelem, protože někdy je problém jen nafouknut a ve skutečnosti ani o žádný problém nejde. Často bývá problém v komunikaci nebo vzájemném nepochopení. Učitelé však bývají v dnešní době velmi otevření a sdílní, takže se komunikace s nimi není potřeba obávat. Změna školy v tomto případě nemusí být řešením, protože i na jiné škole může docházet k podobným problémům.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno