Co si budeme povídat, návrat po mateřské/rodičovské dovolené do pracovního procesu je náročný hned z několika hledisek: jednak již nejste odpovědná jen sama za sebe, ale i za své dítě/děti, které budete muset v případě nemoci ošetřovat, a jednak jste možná mnoho věcí zapomněla nebo už si zkrátka tolik nevěříte. Kde je ale psáno, že musíte nastoupit na své původní místo a na plný pracovní úvazek?

Pracovní smlouva

Je pravdou, že pracovní smlouva je stále nejčastějším způsobem založení pracovního poměru. Než jakoukoliv pracovní smlouvu podepíšete, přečtete si pozorně všechny podmínky. V pracovní smlouvě musí být vždy uvedeno: druh práce, místo práce a den nástupu do práce. Fakultativně může být sjednána zkušební doba (nejvýše 3 měsíce), nebo také konkurenční doložka (tj. závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu stejné práce ve prospěch jiného zaměstnavatele). Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou (nesmí přesáhnout tři roky a může se prodloužit nejvýše dvakrát), nebo na dobu neurčitou.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je jedním z typů dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nevýhodou oproti klasickému pracovnímu poměru je zejména nižší ochrana zaměstnance, který obvykle nemá nárok na dovolenou, na cestovní náhrady, různé příplatky či odstupné. Výhodou je jistá flexibilita. DPP lze uzavřít u jednoho zaměstnavatele až na 300 hodin za rok. Předmětem bývá splnění jednoho konkrétního pracovního úkolu. Výhodou také je, že pokud odměna nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc, odvádí se pouze daň z příjmu. Zdravotní a sociální pojištění se nestrhává.

Dohoda o pracovní činnosti

Druhým typem dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti. Může se uzavřít i na dobu delší než 300 hodin v roce, avšak práce na DPČ nesmí přesáhnout v průměru 2,5 dne týdně. Nevýhodou je, že se platí zdravotní i sociální pojištění od té doby, co výdělek přesáhne 2 500 Kč měsíčně.

Poloviční úvazek

V pracovní smlouvě si můžete sjednat též tzv. poloviční úvazek, tj. budete například pracovat 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. V tomto případě máte nárok na poměrnou část dovolené i poměrnou část firemních benefitů. Konkrétní podmínky pak doporučujeme sjednat přímo v pracovní smlouvě.

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba může být výhodná při péči o dítě, nebo při střídání partnerů v tom, kdo dítě odvede do školy či školky. Zaměstnanec musí v zaměstnání strávit pracovní dobu např. od 9 do 15 hodin, ale pak již je na něm, zda jeden den přijde dříve, nebo jiný den odejde později. Celkový počet odpracovaných hodin se však musí shodovat s výší úvazku – plného nebo částečného.

Sdílené pracovní místo

Manuální či administrativní práce se dají řešit i formou sdíleného pracovního místa, kdy se na jednom místě střídají 2 (či více) zaměstnanci. Přesné střídání, odměny apod. stanoví pracovní smlouva.

Homeoffice

Homeoffice neboli práce z domova je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec může lépe skloubit péči o dítě s prací, zaměstnavatel zase šetří náklady na pracovní místo např. ve formě energií apod. Práce z domova však od zaměstnance vyžaduje zejména hodně sebekázně.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno