Ať již nemůžete mít z nějakého důvodu své vlastní děti, anebo vlastní děti máte a nestačí vám to, nebo byste chtěli pomoci dětem, které rodiče nemají či se o ně nemohou starat, máte v podstatě na výběr dvě možnosti: adopce, nebo pěstounská péče.

Co je adopce

Adopce je osvojení dítěte, které novým rodičům musí přiřknout soud. Noví rodiče se tak v právním slova smyslu stávají rodiči dítěte, mají k němu vyživovací povinnost, dítě přejímá jejich příjmení a má dědický nárok. Rodič se také stává zákonným zástupcem dítěte a má nárok na sociální dávky spojené s dítětem (přídavek na dítě apod.). Adopce je na celý život.

Co je pěstounská péče

Pěstounská péče je náhradní péče, která může být dlouhodobá i krátkodobá (když vlastní rodiče dítěte jsou např. ve výkonu trestu nebo dlouhodobě nemocní). Je rovněž přiznána soudem. Na rozdíl od adopce nevzniká vyživovací povinnost ani vztah rodič – dítě (tedy ani stejné příjmení, ani dědické nároky). Pěstoun také není právním zástupcem dítěte – tím je stále biologický rodič. Finanční výhodou pěstounské péče může být i to, že pěstoun má nárok na jednorázovou odměnu pěstouna a kromě sociálních dávek spojených s dítětem i na pěstounský příspěvek. Pěstounská péče, pokud je přechodná, trvá do doby, než se situace v biologické rodině uklidní; pokud je dlouhodobá, končí plnoletostí dítěte (18 let) anebo může trvat nejvýše do 26 let, pokud dítě studuje. Jako pěstoun však musíte po celou dobu péče o dítě být v kontaktu s biologickou rodinou a také se sociálním pracovníkem.

Kdo může dítě adoptovat nebo převzít do pěstounské péče

Málo rozdílů naopak panuje v otázce, kdo může vzít dítě do adopce nebo pěstounské péče. Základními předpoklady jsou, že se jedná o manželský pár nebo osobu bez partnera, která je právně způsobilá. Nedopustila se závažnějších trestných činů a její zdravotní stav nebude mít negativní dopady na výchovu dítěte. V případě adopce nesmí být osoba příbuzná dítěte, v případě pěstounské péče může, ale nemusí být. Další podmínkou v případě adopce – jelikož se jedná o náhradní vztah rodiče a dítěte – musí být mezi dospělým a dítětem rozdíl minimálně 16 let.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno