Osobnost dítěte: Pořadí narození dítěte určuje nejen to, jak se ono samo vidí, ale také způsob, jakým k němu jakožto rodič budete přistupovat. Co se tedy vyplatí vědět?

Prvorozené děti

Bývají velmi často závislé, zodpovědné, loajální a ochranitelské. Mohou v rodině přebírat roli „malého rodiče“. Požadavky rodičů na prvorozené děti jsou zpravidla vyšší než na ty další. Rovněž po nich vyžadují více zodpovědnosti.

Druhorozené děti

To mají jednodušší v tom, že jim prvorozený už prošlapal cestičku a rodičovské energie znatelně ubylo. Proto na sebe druhorození často berou v rodině role rebelů, klaunů, bavičů, umělců, výtržníků, usmiřovačů či vyjednavačů. Druhorození si někdy mohou stěžovat na nedostatek pozornosti od rodičů, nízká očekávání a neustálé srovnávání se starším sourozencem.

Prostřední děti

Se často mohou cítit nedoceněné a nezapojené (jinak to bývá v případě narození dítěte opačného pohlaví od prvního). Prostřední děti bývají soběstačné, diplomatické a bezstarostné. Od rodičů si nezřídka přejí více času a pozornosti. Někdy ke štěstí postačí i nové věci čistě pro ně, ne jen poděděné.

Nejmladší děti

Jsou v rodinách zahrnovány vším, co potřebují. Očekávání od rodičů nejsou vysoká. Nejmladší děti vědí, že jsou pro rodinu speciálními, proto dokáží manipulovat ostatní členy rodiny, aby dostaly to, co chtějí. Nejmladší děti si ale nepřejí být neustále považovány za malé děti, chtějí být brány vážně. Rodiče mají důležitý úkol – dovolit i nejmladšímu dítěti dospět.

Jedináčci

Mají sklony být samotářští, zodpovědní, vzorní a křehcí. Při sociálních interakcích s vrstevníky se mohou cítit velice nejistě. Často pociťují ze strany rodičů tlak, protože jsou jedinou nadějí rodiny.

Pozdní „jedináčci

Jsou děti, které se narodily s víceletým odstupem od sourozenců, proto zároveň vystupují v roli jak prvorozeného, tak nejmladšího dítěte rodiny. Tlak rodičů není tak vysoký jako u skutečného prvorozeného, přesto mají dostatek pozornosti. Zažívají minimum sourozenecké rivality. Pozdní jedináčci mohou pociťovat osamělost, když starší sourozenci odejdou z domu.

Dokonalý rodič neexistuje. Ale aby rodina spokojeně fungovala i s více dětmi, je třeba do ní aktivně zapojit každého člena. Můžete pořádat rodinné meetingy, na kterých se budete s dětmi radit o dovolené nebo třeba o dárcích pro prarodiče. Dopřejte všem vašim dětem pocit důležitosti a výjimečnosti. Každý rodič třeba může jednou za čas strávit s každým dítětem hodnotný čas o samotě.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno