Stejně jako horečka či hyperpyrexie, vrásky na čele mohou rodičům přichystat i další situace, které mohou nastat. Jaké nebezpečí hrozí.

Aspirace

O aspiraci se mluví tehdy, dojde-li k vdechnutí cizí látky do dýchací soustavy dítěte. Může jít o vdechnutí potravy, což hrozí hlavně u kojenců při zvracení v poloze vleže, anebo o vdechnutí drobného cizího tělesa. Což je typické pro batolecí období, kdy dvouleté dítě rádo strká cokoli do pusinky.

Celý nepříjemný stav se pozná podle náhlého dráždivého kašle, provázeného problematickým dýcháním a postupnou cyanózou, tedy zmodráním akrálních částí těla. Za normálních okolností, jídlo či předmět, který dítě vpraví do pusy, se dostane jícnem do žaludku. Je-li ale větší, než průměr jícnu, buď se v dýchacích cestách „zasekne“ nebo imituje funkci hrtanové příklopky, která otevírá cestu do dýchacích cest. Pokud se tedy potrava či těleso dostanou za hrtanovou příklopku do dýchacích cest, hrozí udušení. Jako první pomoc se tedy udává zprůchodnit dýchací cesty. Je-li předmět ještě v oblasti krku, okamžitě vyčistěte dutinu ústní, proveďte silný úder mezi lopatky a stlačte nadbřišek. Pokud nic nepomáhá, zkuste otočit dítě vzhůru nohama a provést opětovný silný úder na zádech, abyste pomohli případnému tělesu vyskočit zpět.

Nutný je okamžitý transport do nemocnice a jako prevence slouží bedlivý dohled nad malými dětmi. Nenechávat je samotné a při kojení kojenců, dát dítě pravidelně odříhnout, aby nemělo tendenci zvracet potravu. Pokud dítě trpí na refluxy a častá zvracení po jídle, je vhodné upravit polohu a zvýšit ji do polosedu.

Otravy

Co se týče otrav, v dnešní době je znatelný vzestup výskytu otrav dětí, především v domácnosti. Tu uvidí jar a chtějí vyzkoušet, jak chutná, tam se setkají s pohozeným peroxidem či dezinfekcí na toaletu. Nebezpečných přípravků kolem nich je mnoho, je naprosto nezbytné, aby všechny zdroje otrav byly v dostatečném dosahu od dětí.

Pokud však k nešťastné příhodě přece jen dojde, jako první volejte RZP a víte-li, co dítě vypilo, spolklo, nebo ochutnalo. Celou láhev či obal mějte připravený jako důkaz přijíždějícímu lékaři. Je to důležité kvůli správně nasazené protišokové terapii. Po zavolání lékaře, pokud je dítě při vědomí (požilo např. léky), zkuste vyvolat zvracení. Pokud však dítě požilo saponáty, benzín, kyseliny, louhy či rozpouštědla. V žádném případě zvracení nevyvolávejte, kvůli opětovnému poleptání zažívacího traktu. Jste-li si jistí, co skutečně snědlo, je zde pár tipů na první pomoc. Setkalo-li se dítě s pracím práškem, podejte kostku ledu nebo tvrdé bonbóny. Pokud požilo kyselinu, zkuste podat mléko se syrovým vejcem. V případě louhu dejte dítěti napít vody s citrónovou šťávou. Zkusilo-li okoštovat rozpouštědlo, podejte parafínový olej, a to 3 ml oleje/kg hmotnosti. Nutný je okamžitý transport do nemocnice, kde není zaručena špatná, ale ani dobrá prognóza. Aktuální stav se vždy odvíjí od věku dítěte, požité látky, celkového množství a od celkového zdravotního stavu dítěte.

Bezvědomí

Jedná se o náhlý, vážný a život ohrožující stav, který vzniká na základě nejrůznějších příčin – úraz, krvácení, epilepsie, febrilní křeče, otravy, selhávání jater či ledvin, případně diabetické kóma. Existují tři stupně závažnosti – somnolence (zvýšená spavost), sopor (je zachována reakce na bolestivý podnět) a kóma (bez reakce), podle kterých pak probíhá následná terapie. Vždy pochopitelně za hospitalizace v nemocnici. Bezvědomí patří asi k nejzávažnější a nejstresovějším situacím, které může bezbranný a bezmocný rodič zažít.

Spoustě situací můžeme my, jako rodiče, zabránit, případně zmírnit jejich průběh. Dávejte tedy skutečně veliký pozor na své děti. Hlídejte, co konzumují, s čím si hrají a buďte opatrní a bedliví za každé situace.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno