Mnoho maminek má po mateřské nebo rodičovské dovolené snížené sebevědomí, a to přímo úměrně tomu, kolik má dětí. Mají za to, že mnoho zapomněly, ujel jim vlak, jejich obor se proměnil a ony už nebudou schopné se zapojit. Mnohé z toho může být i pravda, ale na druhou stranu: na mateřské dovolené získáte mnoho jiných kvalit, kterými se v žádném případě nemohou chlubit ženy bezdětné.

Jak napsat motivační dopis

Nejprve si pojďme projít základní pravidla, která stojí za sepsáním motivačního dopisu obecně.

 1. Jedná se o průvodní dopis k životopisu, není to tedy žádný román. Měla by stačit jedna strana A4, která však potenciálního zaměstnavatele dostatečně zaujme. Proto také pro každého zaměstnavatele píšeme dopis samostatný, nikdy neposíláme tentýž motivační dopis různým zaměstnavatelům, tím méně z různých oborů!
 2. Dopis adresujeme konkrétní osobě.
 3. Dopis by neměl obsahovat pravopisné a gramatické chyby. (Když si nejsme jisti, necháme si dopis přečíst kamarádkou, která je dobrá v češtině, nebo si najdeme profesionálního korektora.)
 4. Je třeba zmínit konkrétní pozici, o kterou usilujete. Stejně tak zbytek dopisu musí být konkrétní. Vyhýbáme se klišé.
 5. Používejte pozitivní formulace, a to jak o sobě, tak o zaměstnavateli, v případě, že zmiňujete i předchozího zaměstnavatele, vyhněte se negativnímu tónu.
 6. Vystupujte co nejvíce sebevědomě.
 7. Zmiňte všechno, co už není obsahem životopisu: jaké jsou Vaše osobní hodnoty, profesní cíle atd.
 8. Při formulování dopisu vycházejte z inzerátu zaměstnavatele a jeho požadavků na konkrétního zaměstnance.

Jaké konkrétní dovednosti má maminka po mateřské a rodičovské dovolené

I když se vám to nezdá, získala jste za ty 3 a více let mnoho zkušeností, znalostí i dovedností. V motivačním dopise nezapomeňte tedy zmínit, že:

 • jste velmi dobrá v organizování věcí (hodí se pro asistentky a sekretářky aj.),
 • umíte řešit krizové situace (to už je dovednost i pro střední až vrcholový management),
 • zvládáte multitasking (tj. několik věcí najednou – hodí se do všech profesí bez rozdílu),
 • vaší doménou je time management (také nepostradatelná vlastnost pro mnoho profesí).

A protože v životopise nebo v motivačním dopise se asi nevyhnete tomu, že musíte zmínit, že jste byla na mateřské či rodičovské dovolené, je dobré zároveň zmínit i následující:

 • máte sice tolik a tolik dětí, ale máte i zajištěné hlídání pro případ nemoci (chůva, babičky, tety),
 • během mateřské a dovolené jste se průběžně vzdělávala a seznamovala s novinkami v oboru (můžete zmínit kurzy, které jste absolvovala, apod.)

Tak co, už se tolik nebojíte?

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno