Neúspěch je součástí života každého z nás. Samozřejmě všichni máme raději úspěch a také jej dokážeme obvykle lépe přijmout. Avšak neúspěch nemusí být a také nikdy není jen negativní a pravděpodobně nás má k něčemu přivést.

Kde můžeme zažít neúspěch

Nejprve se pojďme podívat na to, kde všude na nás „neúspěch“ číhá. Může to být v mezilidských vztazích – od kamarádství až po partnerství, v zaměstnání a pracovních vztazích, ve škole při přijímacích řízeních atd. Mnohdy je pro nás mnohem horší neúspěch našich dětí nežli náš osobní.

Jak se k neúspěchu postavit

Předně je nutné si uvědomit, že neúspěch skutečně nemá co do činění s tím, jací doopravdy jsme. Můžeme být nadprůměrně chytří, a přesto se nedostaneme na vysněnou vysokou školu. Můžeme být krásné, a přesto se nám nedaří najít si vhodného partnera na celý život. Proto také žádný neúspěch nevztahujte ke své osobě, ale jen ke konkrétní situaci.

Berte chybu jako příležitost k nápravě/opravě

Něco se vám nepovedlo? Ale to je přece ta nejlepší příležitost se o to pokusit znova. Vzpomeňte na slavné vědce, vynálezce atd. Kolikrát oni se museli vyrovnat s neúspěchem, když ke svému objevu postupovali metodou pokus-omyl? A kdyby to po první chybě vzdali, nikam by se nedostali. Rozeberte si celou situaci: Co jste podcenili? Na co jste naopak kladli až příliš velký zřetel? Co vám má tento neúspěch naznačit – neměli byste se třeba vydat zcela jinou cestou?

Děti nadále povzbuzujte

Děti mohou první neúspěch zažít v souvislosti s přijímačkami na víceletá gymnázia. Mnozí jsou opravdu chytří, mnozí se poctivě rok připravovali, a přesto je kapacita gymnázií omezena, takže se i letos dostalo jen 10 % dětí. Těm ostatním je potřeba vysvětlit, že je to normální, že to není jejich chyba, že není ostuda zůstat ještě 2 nebo 4 roky na základní škole (další pokus na víceletá gymnázia je ze 7. třídy), ale hlavně je pochválit za snahu, vyzdvihnout, jak je skvělé, že to dokázali – zúčastnit se tak stresujícího momentu, jako jsou přijímačky v tak nízkém věku atd.

Berte neúspěchy jako překážky na cestě životem. Kdyby byla snadná a přímá – bavilo by vás to? Vždyť i cesta může být cíl…

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno