Svět se stává kosmpolitním a schopnost ovládat více jazyků je nedocenitelná výhoda. Kdy však další jazyk do života dítěte zakomponovat? Je dobrý nápad mluvit na dítě třeba anglicky, i když jsme oba Češi?

Než přejdeme k racionálním a podloženým důvodům, je třeba zmínit znatelný rozdíl na přístup k této problematice mezi rodiči českými a rodiči zahraničními. Pokud náhodou český rodič mluví na dítě anglicky, je širokou veřejností považován za blázna, který zničí svému dítěti nedokonalou angličtinou život. V cizích zemích naopak jakoukoliv další znalost považují za devizu. Kde je tedy zlatý střed?

Michaela Tilton, autorka vzdělávacích programů a lektorka kurzů pro rodiče a učitele, vyjmenovává hluboce zažité mýty.

  • Mýtus č. 1 – Dítě se má nejdříve naučit pořádně česky

Pro dětský mozek není vůbec žádný problém pojmout dva jazyky najednou. Kromě toho, že bude umět komunikovat v obou jazycích, bude na tom po rozumové stránce lépe.

  • Mýtus č. 2 – Pokud nemluvíte dokonale, vůbec se do toho nepouštějte

Přízvuk dítěte nezáleží na přízvuku rodiče. Stejně tak občasné gramatické chyby vaše dítě nezkazí. V příštích mnoha letech, kdy se bude s druhým jazykem setkávat, vypiluje svou gramatiku k dokonalosti. Důležitá je schopnost porozumění a odvaha mluvit.

Pokud byste chtěli, aby vaše dítě bylo plně bilingvní, to znamená, že oba jazyky budou ve výchově téměř rovnocenně zastoupeny a dítě bude po pár letech schopné komunikovat v obou z nich, doporučují se následující metody.

  • Jeden rodič mluví na dítě česky, druhý cizím jazykem.

Toto pravidlo je třeba velmi striktně dodržovat a nepolevovat. Předpokladem je samozřejmě velmi dobrá znalost cizího jazyka s neustálou snahou se zlepšovat. Obecné, velmi moudré doporučení je, že matka by ideálně na dítě měla mluvit mateřským jazykem, protože jej dovede předat v celé plnosti. Jazyk, kterým rodiče mluví mezi sebou si mohou zvolit dle svého uvážení.

  • Metoda místa a času

Cizí jazyk budete používat v určitých situacích, na určitých místech nebo v určitou dobu. To znamená, že například v cizím jazyce se bude komunikovat dopoledne, ve mateřském odpoledne. Nebo vždy při čtení knížek a na procházkách se mluví cizím jazykem. Situační bilingvismus lze nastolit velmi rozmanitě.

Co když si ale v cizím jazyce nejste natolik jistí nebo se necítí připravení na tak výrazné a dlouhodobé rozhodnutí, ve kterém je potřeba vytrvat? Pak se inspirujte následujícím tipy, jak dítě přirozeně obklopit cizím jazykem.

  • Cizojazyčně mluvící chůva
  • Cizojazyčná školka
  • Cizojazyčné kurzy pro děti
  • Cizojazyčné knížky
  • Cizojazyčné pohádky

Každá nová dovednost, kterou dítěti dáte do vínku, je velké plus. Pokud tedy máte znalosti a chuť děti zasvětit do cizího jazyka, nebojte se. Jen si moudře a dobře promyslete, jakou cestou se chcete vydat.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

1 komentář

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno