Tepenné či žilní krvácení – Ke krvácení dojde tehdy, pokud je narušena cévní stěna, v jejímž důsledku dochází k vytékání krve. Běžně se v těle zdravého člověka vyskytuje asi 5 – 6 litrů krve. Pokud dojde ke ztrátě 500 ml, nejde o žádné drama.

Červené krvinky tvořící se v kostní dřeni ztrátu rychle doplní a člověk tento úbytek v podstatě ani nepozná. Dojde-li však ke ztrátě zhruba 1 – 1,5 litru krve, dochází ke značné zátěži. Člověk se může cítit unavený, vyčerpaný až spavý. Přičemž může hrozit tzv. hemoragický šok.

Tepenné či žilní krvácení

S krvácením, ať už u sebe nebo u kohokoli z okolí, se člověk může setkat dnes a denně. Případů, které ke krvácení vedou, také není zrovna málo. Od zranění bodným předmětem, přes úraz až po krvácení související s nějakým onemocněním. Důležité je, vzhledem k poskytnutí první pomoci, včas rozpoznat, o jaké krvácení se jedná a jak tedy následně poskytnout správné ošetření.

Tepenné krvácení se pozná podle toho, že z rány vytéká jasně červená, pulsující krev. Krev může prýštit do všech stran a intenzita je poměrně velká. Krvácení tepenné je vzhledem ke ztrátě množství krve nebezpečnější než žilní, jelikož tepnou se ztrácí velké množství krve.

Oproti tomu, jde-li o krvácení žilní, krev z rány teče pomalu a krev je tmavá. Nejde tím pádem o tak nebezpečný stav, jako je tomu u krvácení tepenného. Jelikož velkých ztrát krve se v tomto případě obávat nemusíte.

První pomoc, pozor každý druh krvácení má jiné zákonitosti

Dojde-li u někoho z blízkých ke krvácení, kdy krev bude spíše tmavší a bude pomalu vytékat, jedná se o krvácení žilní. V takovém případě stačí ránu přelít kysličníkem a dle intenzity poranění ránu ošetřit. Pokud jde jen o malou ranku, stačí ji zalepit. Je-li však rána rozsáhlejší, použijte tlakový obvaz. Tzv. „tlakáč“ má za úkol ránu stáhnout a tím zastavit krvácení. Je vhodné, na ránu politou kysličníkem nejprve přiložit sací a krycí vrstvu a teprve poté tlakové obinadlo. Tento způsob pomůže zastavit žilní krvácení a zabránit ztrátě krve.

V případě krvácení tepenného se však postupuje úplně jinak. Na krvácející ránu, ze které krev prýští a barva krve je jasně červená, žádný obvaz nepřikládejte. I když se to zdá zvláštní, nejlepší první pomoci je v této situaci použít vlastní prsty, které vložíte přímo do krvácející rány. Držíte je v ráně tak dlouho, dokud krvácení nepřestane.

Postižený může ležet či sedět, ale vy pamatujte, že krvácející poraněná část těla, musí být vždy ve zvýšené poloze, nad úrovní srdce. Tento stav může trvat jakkoli dlouho, ale jakmile pocítíte, že krvácení pomalu ustává a končetina začíná blednout, prsty z rány můžete vytáhnout a okamžitě přiložte tlakový obvaz.

Volání rychlé lékařské pomoci, je v případě krvácení z tepen, samozřejmostí. Stejně jako je tomu při rozsáhlém žilním krvácení. Důležitou zásadou při použití tlakového obvazu je fakt, že pokud dojde ke zranění někde v přírodě, mimo možnost lékařské pomoci a vy víte, že alespoň do dvou hodin nebude k postiženému možno dopravit lékaře, tlakový obvaz postupně povolujte.

Jde totiž o to, že škrtidlo sice krvácení zastaví, ale při dlouhodobém zaškrcení hrozí odúmrť postižené končetiny. Tudíž si krom zachování protišokových 5 T (teplo, ticho, tišení bolesti, tekutiny a transport) hlídejte u postiženého i čas. Kontrolujte puls, dech a snažte se o co nejčistší použití provizorních pomůcek.

Krvácení patří k poměrně běžným situacím, které se mohou vyskytnout kdekoli a u kohokoli. Je nutné znát alespoň základy první pomoci. Jak rozpoznat o jaký druh krvácení se jedná a jak dotyčnému pomoci v co možná nejvyšší míře. Při výletu do přírody nikdy nezapomínejte na KPZ (telefon a základní pomůcky z lékárničky, jako je peroxid vodíku, tlakový obvaz, náplast a obinadlo). Nikdy totiž nevíte, kdy se budou tyto pomůcky hodit.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno