Jak připravit pohřeb: Ať je to jakkoliv smutné, pohřbům svých blízkých se nevyhneme. Většinou jsme to právě my, kdo zařizuje pohřeb svým rodičům nebo prarodičům. Co je potřeba udělat a na co si dát pozor?

Záleží, kde váš blízký zemře

Asi 80 % starých lidí umírá mimo domov, například v nemocnici nebo v domově pro seniory. Pak se o konstatování smrti stará tamní personál, a ostatky zemřelého mohou být bezplatně uloženy na určeném místě po dobu 48 hodin, než si je vyzvedne pohřební služba (tu musíte zajistit vy).

Pokud váš blízký zemře doma, volejte nejprve lékaře (112, 155), aby mohl konstatovat smrt. Potom vyberte pohřební službu – inspirujte se na internetu, neváhejte oslovit i více pohřebních služeb a vyberte tu, která nejlépe odpovídá vaším potřebám.

Způsob pohřbu

Někteří lidé si stanoví již před smrtí, jakým způsobem by chtěli být pohřbeni. Na vás je, abyste tento způsob respektovali. Pokud se však blízký nijak nevyjádřil, rozhoduje o způsobu pohřbení manžel či manželka, a pokud již nežijí, tak děti, sourozenci atd.

Obvyklé způsoby pohřbu jsou v ČR buď kremace, nebo pohřeb do hrobu. Jestliže se rozhodnete pro kremaci, můžete popel zemřelého uložit v urně na hřbitov, nebo si ji i ponechat doma.

Co je potřeba k zařízení pohřbu

K zařízení pohřbu budete potřebovat občanský průkaz zemřelého, rodný list zemřelého a oddací list zemřelého, dále také občanský průkaz svůj (pokud jste osoba, která pohřeb zařizuje), nejspíše i fotografie na parte a oděv do rakve pro zesnulého.

Co všechno za vás udělá pohřební služba

Pohřební služba připraví zemřelého k pohřbu, oblékne ho, vyzdobí rakev. Dále vám připraví parte – můžete si samozřejmě zvolit, jaký text na něm chcete. Připraví i květinovou výzdobu – věnce. Trvejte na tom, ať máte rozúčtováno vše zvlášť, a pokud možno dopředu před pohřbem. Nezapomeňte, že veškeré úkony můžete také reklamovat, pokud neodpovídají předem stanoveným požadavkům.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno