Zdroj foto: envato

Jak pracovat s chybou: Velký problém u dětí i dospělých vzniká tehdy, když chybu považují za něco špatného, něco, čeho by se měli v každém případě vyvarovat. A přitom je to přesně naopak – chybami se učíme a posouváme dál, na chybách si můžeme ukázat mnoho dobrého. Bez chyb by žádný objevitel ani vynálezce nikdy ničeho nedosáhl.

Co je to vlastně chyba

Chyba je nějaké pochybení, nedostatek nebo lajdáctví, kterému se snažíme v běžném životě vyhnout. Chyb známe několik druhů. Zřejmě nejzávažnější chybou je chyba fatální – tj. ta, která může skončit dokonce smrtí – např. vstoupíme na vozovku bez rozhlédnutí. Potom máme chyby lajdácké – ty děláme, když se příliš nesoustředíme na práci nebo úkol, který vykonáváme. A jako další můžeme jmenovat třeba chybu z nadsazení – té se dopustíme v případě, že se snažíme naučit něco nového.

A teď jak s chybou pracovat?

Chybu musíme brát jako přirozený jev, který náš život provází. Ani rodiče, ani učitelé, ani děti by se neměli bát dělat chyby. Vždyť chybami se člověk učí. Když udělá chybu na tabuli učitel a děti ji odhalí, učí se, že každý se může zmýlit. Když udělají chybu žáci, je lepší nechat je přijít na správné řešení samotné, než jim hned chybu opravit a vysvětlit. Taková samostatná cesta k opravení chyby je nejdůležitější.

Zdroj foto: envato

Snažíme se, aby si žák opravil chybu sám

Motivujeme jej, aby se na příklad/větu podíval ještě jednou a zkusil najít chybu. Pak jej vyzveme, aby si své řešení odůvodnil nebo udělal zkoušku.

Hledání chyb

Učitel i rodič také může zadat žákovi text, ve kterém jsou chyby, nebo příklad, ve kterém je chyba, a pak žák hledá chyby sám a opravuje je. Je to velmi cenný nástroj k sebevzdělávání, protože hledat chyby „po někom jiném“ je docela těžké.

A pozor na hodnocení

Ten, kdo dělá chyby, není hloupý. Možná je jen zbrklý, nebo se učí věci navíc a bude z něj jednou uznávaný vědec. Podle počtu chyb nikoho nemůžeme hodnotit. Museli bychom si chyby nejprve roztřídit podle výše uvedených kritérií, a pak nám druhy chyb leccos napoví… Ale stejně platí, že každá chyba nás posune v oboru i v životě dál.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno