Jen málo rodičů by ze svého potomka chtělo udělat papouška. Ale některé údaje jinak než zpaměti naučit zkrátka ani nejdou. Příkladem jsou názvy dnů v týdnu, názvy měsíců nebo planet a v pozdějším věku třeba Mohsova stupnice tvrdosti minerálů nebo data historických událostí, na která se narazí nejpozději při výuce dějepisu na školách.

Jak pomoci dítěti pamatovat si

Fixační metoda výuky prováděná stylem „sedni si a teď si zapamatuj“ není tím pravým ořechovým – zejména pro předškolní dítě. Běžte na to proto rafinovaněji. Názvy, které si má dítě zapamatovat, mu začněte prozpěvovat nebo rytmicky vyslovovat. Bude-li to potomka bavit, klidně jej vezměte do náručí a na tuto rytmickou skladbu si společně zatancujte.

Po chvíli nechejte dítě, ať si vaše rytmické vyjmenovávání zkusí samo – je pravděpodobné, že hned napoprvé zaznamenáte větší úspěch, než kdybyste po dítěti chtěli, aby se názvy otrocky „nadrtilo“. Opakování je matka moudrosti, a proto si svou novou estrádu čas od času zopakujte. Tímto způsobem by se dítě mělo naučit vyjmenovávat údaje rychleji a efektivněji.

Jak na zapamatování ve starším věku

Dítě, které dobře ovládá svou představivost a zvládá operovat v mysli se symboly, je možné učit pomocí přirovnání. Např. „Letopočet, který se máš naučit, můžeš vnímat jako přesmyčku svého data narození,“ apod. Jiným typem přirovnání je spojení údaje se situací, která je dítěti blízká a v něčem mu údaj připomíná. Čím bláznivější přirovnání vymyslíte, tím je pravděpodobnější, že si dítě údaj zapamatuje – nicméně povede se to jen tehdy, když podstatu přirovnání pochopí.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno