Hladíte bříško, těšíte se. Jdete na jedno z prenatálních vyšetření a špatné zprávy si nepřipouštíte. Ano, většině maminek se uleví. Z dostupných statistik se dozvíme, že na každých 800-1000 narozených dětí, připadá jedno s Downovým syndromem. Díky vysoké úrovni prenatální péče, je tato vada detekována už v raném stádiu vývoje dítěte. Většinou žena dostane doporučení na ukončení těhotenství. Jsou však maminky, pro které je ukončení těhotenství i přes tuto vadu nepřijatelné. V několika málo případech zůstává vada nerozpoznána a zjistí se až po porodu.

 Co je příčina?

Příčina je náhodná genetická anomálie. Rodiče nemají možnost nijak ovlivnit narození takového potomka. Konkrétně je v buňce „navíc“ 21. chromozom, za normálních okolností obsahuje buňka pouze dva, v případě Downova syndromu tři. Jediná prokazatelná souvislost s Downovým syndromem je věk matky nad 35 let a otce nad 50 let.

Dají se děti s Downovým syndromem vzdělat a vychovat?

Dítě je běžně vzdělatelné a naučí se alespoň základním úkonům sebeobsluhy. Jen to díky odlišnému vývoji je pomalejší a náročnější, běžně se naučí mluvit v pozdějším věku než vrstevníci a to samé platí i o motorických dovednostech. Zapojují se do běžného života, hrají na hudební nástroje, tančí, čtou. Většinou mají inteligenci v pásmu lehké až střední mentální retardace, ojediněle těžká mentální retardace. Dovednosti, které jdou zdravým dětem víceméně sami, tak u dětí s Downovým syndromem je zapotřebí většího úsilí.

Rodí se jen starším rodičům?

Je tu sice prokázána přímá souvislost mezi věkem rodičů a výskytem Downova syndromu, ale rozhodně to není pravidlem. Postižené miminko se běžně rodí i maminkám výrazně mladším. Na maminky nad 35 let je v současné době cílena prenatální diagnostika.

Nejsou schopni běžných vztahů, emocí a jsou to nešťastná dítka?

Naopak jsou to velmi přátelští, milí, hodní lidé. Moc rádi navazují vztahy a projevují emoce. Špatné chování a jednání je dokáže ranit a rozrušit. Běžné jsou i partnerské vztahy a svatby. Stejně tak jako zdraví lidé, i jedinci s Downovým syndromem jsou pestré osobnosti, nelze říct, že mají všichni stejné povahové rysy.

Vzdělávají se ve speciálních školách a programech?

Mohou chodit běžně do školky i školy, jen mají specifické vzdělávací potřeby. Problém je v českém školství, že zatím nemá úplně nejlepší podmínky pro integraci. Vzdělávají se ve školách za pomoci asistenta.

 Mají šanci na pracovní uplatnění?

Většina z nich dokáže běžně pracovat v manuálních nebo řemeslných oborech, dokonce i v hotelích a restauracích. Jsou to velmi pracovití, nadšení a výborní zaměstnanci. Je potřeba hlubšího zaškolení a dohled.

Dožívají se nízkého věku?

Dříve tomu tak bylo. V posledních letech velmi výrazně vzrostla délka dožití a blíží se tak zdravé populaci. Jen mají častěji sklony k různým zdravotním indispozicím, jako srdeční vady, respirační onemocnění, poruchy imunity, štítné žlázy, leukémie apod.

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno