S dětmi školou povinnými je potřeba se doma učit, zvláště s těmi na prvním stupni základní školy. Starší děti se již většinou zvládnou učit samy, rodiče jim maximálně můžou dovysvětlit to, čemu nerozumějí (např. fyziku apod.) Jak často a dlouho se ale s dětmi učit? A kolik domácích úkolů by měla zadávat sama paní učitelka?

Domácí úkoly – proč, kolik a jak často

Na tyto otázky neexistuje jednotná a snadná odpověď. I sami učitelé občas tápou v tom, co je pro děti lepší. Zda více domácích úkolů, nebo raději méně a spoléhat na to, že s nimi problémovou látku docvičí rodiče. U rodičů je rozptyl ještě větší: od rodičů, kteří vůbec nechtějí domácí úkoly, protože dítě se má vše naučit ve škole a doma si má hrát, až po rodiče, kteří vyžadují domácí úkol denně, aby se probraná látka dostatečně upevnila ještě doma.

Proč tedy vůbec zadávat domácí úkoly

Domácí úkoly by měly pomoci procvičit probranou látku, zároveň by měly dítě motivovat, aby se učilo samo. Také by měly být dostatečně kreativní a zábavné, tj. aby to nebylo jen samé doplňování „i-y“ apod. Díky domácím úkolům se dítě také učí, že má nějaké povinnosti, které je potřeba splnit.

Kolik domácích úkolů by mělo dítě dostat

Optimální hranici asi těžko určíme, ale v podstatě by mělo dítě dostat tolik domácích úkolů, aby bezpečně stihlo odpolední kroužky, pohrát si s kamarády, ale právě i vypracovat úkoly. Na domácí úkoly by mu tedy mělo bohatě stačit půl hodiny denně.

A jak často zadávat domácí úkoly

I v této otázce existuje několik možností odpovědí. Buď mohou dostávat děti úkoly opravdu denně a vždy je přinést další den vyplněné, anebo mohou dostat tzv. týdenní úkol, tedy několik úkolů dohromady v pondělí, s tím, že je přinesou všechny vypracované v pátek. Druhá možnost je výhodnější v tom, že dítě si samo musí rozplánovat, kdy bude jednotlivé úkoly dělat, a zároveň není omezeno v případě, že má třeba několik kroužků v jednom dni – zatímco jednotlivý úkol by v tom případě stíhalo jen velmi těžko, týdenní úkol si prostě rozdělí mezi ostatní dny.

A je potřeba se s dětmi učit ještě mimo domácí úkoly

Tady jednoznačně záleží na samotném dítěti, protože některé děti domácí docvičování potřebují, jiné jsou dostatečně bystré a vše podstatné pochytí ve škole. Závisí ale také na tom, zda je třeba čtvrtletí, pololetí nebo konec roku, kdy se píší závěrečné práce, a pak je jistě vhodné s dítětem alespoň rámcově probranou látku zopakovat, aby zbytečně netápalo při písemce.

A kdy se naopak vůbec neučit

Vůbec se neučit doporučujeme o víkendech, o prázdninách a všech volných dnech, protože i dětská hlavička může být přetížená podněty a potřebuje také na chvilku vypnout a odpočinout si. O těchto volných dnech raději děti motivujeme k pohybu, věnování se koníčkům a setkávání s kamarády.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

1 komentář

  1. Domácí úkoly odmítám. Učit a naučit má škola s kvalifikovanými specialisty, kterým se říká učitel. Nelze to přenášet na nekvalifikované rodiče, ti mají jiné povinnosti a určité vědomosti mohou mít i menší, než jejich potomek. Dospělý člověk má osmihodinovou pracovní dobu a nezletilec má být zaměstnáván ještě déle? Hodiny ve škole, školní a mimoškolní aktivity, ty mnohdy nahrazují nenaplněné ambice rodičů a pak ještě domácí úkoly a doučování doma. To už se podobá týraní bezbranných jedinců, kteří nemají svůj Zákoník práce.

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno