Vstup do školních lavic je významným milníkem v životě dítěte i rodiče. Aby pro mladého člověka (případně i jeho rodiče) nebyl utrpením, je třeba věnovat pozornost signálům, které by vypovídaly o nedostatečné sociální a citové vyzrálosti mladého předškoláka.

Které to jsou?

  • Potíže s odloučením: Snáší dítě špatně kolektiv, je plačtivé, často se shání po rodičích a bez zjevných příčin nechce zůstávat v mateřské školce? Může být jen velmi citlivé (a i přesto na školu jinak zralé) anebo také nemusí – konečné posouzení toho, zda předškolák nástup do školních lavic psychicky zvládne, je nakonec na rodičích.
  • Nerespektování dospělých: Není nutné, aby dítě souhlasilo s názorem každého dospělého, pokud jej však vyučující ve školce, škole, družině nebo třeba v zájmovém kroužku o něco požádá, mělo by žádosti vyhovět anebo si svůj odmítavý postoj být schopno slovně obhájit a vysvětlit. Zároveň by mělo být schopno respektovat stanovená pravidla. Pokud se naopak na denním pořádku vzteká a nereaguje zrovna adekvátně, je vhodné se nad jeho emocionální připraveností zamyslet.
  • Nesamostatnost: Jejím znakem je opakované čekání na přesné pokyny, bez kterých se dítě nedokáže v nastalé situaci samo zorientovat.
  • Dítě se špatně adaptuje na změny prostředí: Je dítě stále velmi bojácné? Špatně zvládá orientaci v nových situacích a v novém prostředí? Možná na školu ještě není dostatečně vyzrálé.

Jaké jsou další znaky nevyzrálého dítěte

Neschopnost ustoupit a střídat se, špatné snášení prohry nebo přehnané reakce na menší neúspěch. Posoudit sociální a emocionální vyzrálost vám zřejmě nejlépe pomohou vyučující v mateřské škole. Máte-li pochybnosti, zkuste s nimi chování svého předškoláka prodiskutovat.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno