Čas od času se v médiích objeví zmínka o geniálních dětech, jejichž IQ dalece přesahuje průměr dospělého jedince. Možná i vás v takové chvíli napadne, zda váš potomek nepatří mezi tyto výjimečně nadané děti, ale nemáte ponětí, podle čeho to poznat a co si s takovou informací dál počít.

První příznaky toho, že máte doma malého génia

Nikdy mezi sebou neporovnávejte děti podle věku. Některé projevují nadání už po narození, jiné si svůj dar schovávají jako eso v rukávu pro časy budoucí. Pokud však vaše dítě projevuje zájem o abstraktní symboly, je zvídavé, dokáže se dlouhodobě koncentrovat na jednu činnost nebo má výjimečně dobrou paměť, je možné, že je na dobré cestě. Mezi další rozpoznávací znamení patří bohatá slovní zásoba a časný zájem o čtení.

Dítě povzbuzujte, ale nikdy příliš nenaléhejte

Reakce rodičů na nadané dítě bývají někdy přehnané. Je důležité ho ve zvídání nebrzdit, ale ani ho nijak nepřetěžovat. Váš potomek si sám nastolí tempo, které mu vyhovuje. Jeho nadání rozhodně nerozvinete tím, že ho zahltíte spoustou podpůrných aktivit. Naopak byste v něm jeho touhu po vědění mohli utlumit. Je důležité, aby mělo dítě přístup k věcem, které ho zajímají a měl dostatek prostoru i k častému změnu zájmu. Může se pak sice zdát, že u ničeho dlouho nevydrží, ale právě poznávání je tou nejlepší cestou k rozvoji jeho intelektu.

Přístup školy genialitu výrazně ovlivní

V případě, že máte u svého dítěte podezření na nadprůměrný intelekt, můžete si svoji domněnku ověřit u Mensy ČR nebo navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, kde se dá jeho intelekt prověřit a případně nastolit individuální výukový plán, který ho podpoří ve škole. Ne každá škola však umožňuje individuální přístup ve výuce a někdy je lepší poohlédnout se po nějaké vhodnější. Existují dokonce i školy pro nadané žáky. Pokud žádnou z těchto možností nemáte, vyzkoušejte alespoň nějaké vhodné mimoškolní aktivity, herní kluby nadaných dětí, talentové kroužky, nebo specializované tábory, kde si vaše dítě bude moci najít i podobně zaměřené kamarády.

Nadání provázejí také problémy

Mít doma nadané dítě není vždy jen důvod k radosti. Někdy se tyto děti musejí potýkat s problémy v okolí i se svými vlastními pocity. Mnohdy si nerozumí se svými vrstevníky a tím se dostávají do sociální izolace. Často také bývají nepochopené a trpí pocitem, že jim nikdo nerozumí. Problémy ve škole se také projevují nudou, když dítě příliš brzy pochopí učivo a musí čekat na ostatní. Stále jsou to děti, které si chtějí hrát a jsou neposedné. Při výuce by se měly proto zaměstnat dalšími podnětnými činnostmi, aby nezlobily a nedostávaly se do zbytečných problémů tím, že ruší ostatní děti. Řešením je právě také již zmíněný individuální plán nebo vyhledání vhodnější školy. Nadané dítě by mělo dostat šanci najít si kolektiv, kde se bude cítit příjemně a hlavně přijímaně. S  dětmi je také důležité často a hodně mluvit, protože někdy samy nedokáží pochopit, co se to s nimi děje a proč jsou od okolí odlišné.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno