Zdroj foto: pixabay

Možná se nudíte vy, možná vaše děti. I když zrovna nemůžete na výlet nebo nevlastníte zajímavou stolní hru, existují způsoby, jak se dost kreativně zabavit. Následující hry, které určitě velmi dobře znáte z dětství, kromě ukrácení dlouhé chvíle, také rozvíjejí.

  1. Piškvorky

Potřebujete čtverečkovaný papír a tužku, ideálně dvě. Hru hrají dva hráči. Symbolem jednoho jsou kolečka, druhého křížky. Hráči se střídají v zapisování symbolů do políček. Cílem je vytvořit řadu pěti vašich symbolů svisle, vodorovně nebo diagonálně. Protihráč se vám v tom snaží zabránit a usiluje o totéž. Kdo dosáhne cíle jako první, vyhrává.

  1. Lodě

Hra pro dva hráče na trochu delší čas. Každý hráč si připraví na čtverečkovaný papír čtvercové pole o velikosti 10 x 10 políček a jednotlivé sloupce a řady označí čísly 1-10 a písmeny A-J. Do prostoru rozmístí (zakreslí) svou flotilu. Loď se druhé lodě může dotýkat maximálně rohem, nikoliv stěnou. Hráči se střídají v hádání pozic nepřátelských lodí. Pokud protihráč zasáhne, hádá dále. Kdo dříve potopí všechny soupeřovy lodě, vyhrává.

Na množství a tvaru lodí se hráči dohodnou.

  1. Šibenice

Jeden z hráčů si určí slovo. Podle počtu jeho písmen nakreslí odpovídající počet vodorovných čárek. Hráči, kteří se snaží slovo uhodnout, se střídají. Každý z nich vysloví písmeno, o kterém se domnívá, že je součástí hledaného slova. Pokud se písmeno ve slově vyskytuje, vedoucí hráč ho zaznačí, a to na všech pozicích. Pokud písmeno součástí slova není, nakreslí jeden tah z obrázku, který ve finální podobě vypadá jako panáček na šibenici. Ten, kdo uhodne hledané slovo dříve, než je panáček oběšen, vyhrává.

Zdroj foto: pixabay                    hry
  1. Město, jméno, zvíře, věc

Vědomostní a rychlostní hra pro dva a více hráčů. Každý z hráčů si na papír zakreslí čtyři sloupce, které nadepíše nadpisy: město, jméno, zvíře, věc. Jeden z hráčů řekne nahlas hlásku „a“ a v duchu pokračuje odříkáváním abecedy. Další hráč kdykoliv řekne stop. První hráč nahlas vysloví hlásku, u které byl zastaven, například „t“. Nyní začíná závod. Každý z hráčů se snaží vymyslet město, jméno, zvíře a věc začínající na hlásku „t“. První, kdo obsadí všechna pole, zakřičí stop, a jdou se sčítat body. Za každé slovo získá hráč 10 bodů, v případě, že se slovo opakuje u dvou či více hráčů, obdrží bodů 5. Takhle se hraje, dokud to soutěžící baví. Na konci každý sečte všechny své body. Kdo jich má nejvíce, vyhrává.

  1. Bláznivé věty

Ideální hra pro minimálně dva hráče, se kterou mimo jiné procvičíte slovní druhy. Určete si pořadí slovních druhů, například: přídavné jméno – podstatné jméno – sloveso – příslovce – předložka – podstatné jméno. Nyní si každý hráč vezme papír a nahoru napište přídavné jméno (např. červený). Následně papír přeloží tak, aby jeho slovo nebylo vidět, a pošle papír dál. Každý hráč teď na papír, který má před sebou, napíše podstatné jméno, opět papír přeloží a předá sousedovi. Takto se papíry předávají, dokud neutvoříte celou větu. V posledním kole si každý hráč papír nechá, rozbalí a přečte bláznivou větu, kterou společnými silami hráči vytvořili.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno