Člověk je tvor věčně nespokojený a častokrát hledá chyby spíše na jiných než na sobě, a někdy i tam, kde nejsou. Ale stejně tak dobře se může stát, že nějaký skutečný problém ve škole je a dítě nebo vás trápí. Na koho se obrátit a jak postupovat, abyste předešli dalším nedorozuměním?

Jaká by měla být posloupnost stížností

Jestliže si vaše dítě stěžuje na cokoliv, co se týká školy, od známek, vztahu k ostatním dětem, vztahu s vyučujícím, až po šikanu, pak si nejprve pořádně promluvte s dítětem. Musíte mít dostatek informací, abyste mohli jít tzv. s kůží na trh.

A potom postupujte následovně, zajděte za:

  • učitelem, kterého se stížnosti týkají. Když to nepomůže, je na řadě:
  • třídní učitel/ka; dále
  • pan ředitel/paní ředitelka,
  • zřizovatel školy (obec, město),
  • školský ombudsman,
  • Česká školní inspekce.

Žádnou instanci byste neměli přeskočit, protože pokud například nevystřídáte všechny instance pod ním, tak na vaši stížnost např. školský ombudsman nemusí vůbec reagovat.

problém ve škole

Kdo je školský ombudsman

Školský ombudsman je funkce podřízená přímo Ministerstvu školství České republiky. Řeší zejména stížností týkající se klimatu ve škole, šikany atd. Je tzv. mediátorem, který se snaží spory řešit a urovnat. Mezi jeho pravomoci patří návštěva školy, doporučení k řešení situace. Na školského ombudsmana se můžete obrátit písemně nebo elektronicky, i když nečekejte, že všechny podněty se dostanou přímo k němu. Na příjmu je roztřídí a rozešlou patřičným oddělením Ministerstva školství.

Jak se obrátit na Českou školní inspekci

Většinou, když už nic z výše uvedeného nepomůže, je potřeba se obrátit přímo na nezávislou instituci, a tou je pro oblast školství Česká školní inspekce. Podání můžete učinit písemně, elektronicky nebo ústně do protokolu. Česká školní inspekce, pokud k tomu shledá důvody, provede šetření přímo ve škole, a o výsledcích šetření vyrozumí i stěžovatele. Jen vás musíme upozornit ještě na druhou stranu mince – stěžovat si České školní inspekci by mělo být až tou nejzazší možností, jak problém řešit. Může se totiž stát, že inspekce nejvíce postihne ty lidi (učitele, zástupce, ředitele), kteří za danou situaci nemohou. Na druhou stranu se ale nemusíte bát, že by vaše stížnost nějak ovlivnila vaše dítě na škole – ČŠI většinou nezveřejňuje jména stěžovatelů.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno