Gestózy jsou onemocnění, které se vyskytují jen a pouze v těhotenství. Jsou vlastně jakýmsi projevem nedostatečné adaptace mateřského organismu na graviditu. Z hlediska gynekologie se gestózy dělí na rané a pozdní. Jak již název napovídá, o raných se mluví tehdy, pokud se vyskytují od počátku těhotenství do cca 16. – 20. týdne gravidity. V případě pozdních gestóz se typická onemocnění vyskytují až v druhé polovině těhotenství. Oproti raným gestózám jsou ty pozdní nebezpečnější.

Rané gestózy

Jsou to právě takové nemoci vyskytující se do zhruba poloviny těhotenství a jejich projevy jsou známé jako poruchy trávicího ústrojí. Mezi nejčastější typy nemocí patří zvýšené slinění (ptyalismus), dále nechutenství (nauzea), ranní zvracení, emesis gravidarum (zvracení po každém jídle) a hyperemesis gravidarum (vystupňované zvracení bez ohledu na příjem potravy). V posledním, nejnebezpečnějším případě hrozí dehydratace, rozvrat vnitřního prostředí až kachexie matky, jelikož při nadměrném zvracení v těle ženy nezůstane ani stopa po živinách.

Léčba raných gestóz lze zvládnout buď psychoterapií (podáním sedativ), případně volně prodejnými léky na trávicí obtíže. Ve vážnějším případě (u hypereemesis gravidarum) je však nutná hospitalizace s přísunem léků proti zvracení, absolutním klidem a podáním infuzí s obsahem všech potřebných látek a živin. Doporučuje se jíst častěji, ale po malých dávkách, odbourat případný stres a dopřát si pohodu a relax.

Pozdní gestózy

Jsou to onemocnění postihující matku až ve druhé části těhotenství a jejich názvy se dají lehce zapamatovat podle zkratky – EPH, neboli E – edém (otok), P – proteinurie (zvýšená hladina bílkoviny v moči) a H – hypertenze (zvýšený tlak krve). Trpí-li těhotná žena lehčí formou, vyskytnou se u ní třeba jen otoky okolo kotníků nebo zvýšený krevní tlak. Postihnou-li ji však těžší formy gestóz, objeví se u ní všechny tři výše popsané problémy.

Důvodem a hlavní příčinou se udává tzv. generalizovaný cévní spazmus v oblasti kapilárního řečiště. Přeloženo do češtiny to znamená, že v organismu dojde k zúžení až křeči cévy, kudy proudí životadárná krev. Díky tomu, nebo spíše kvůli tomu, nemůže postižená céva zásobovat místa, co zásobovat má. Krev však chce i přes překážku důležité místo zásobovat a vyvíjí velkou sílu, která má však za následek zvýšení krevního tlaku nebo otoky, případně hromadění nebezpečných bílkovin v moči.

Postihnout může úplně zdravé ženy, ale velmi často také ženy trpící onemocněním ledvin či zvýšeným tlakem diagnostikovaným ještě před těhotenstvím.

V případě lehčí formy, tedy mírně zvýšeného tlaku (udává se 140 – 150/90), mírných otoků a nepatrné proteinurie (kdy hladina bílkovin je 0,5g/24 hod.) se léčba řeší hlavně klidovým režimem. Pacientka je sice hospitalizována kvůli pozorování plodu a kontrole hodnot organismu ženy, ale většinou stačí nasadit neslanou dietu, léky na snížení tlaku, diuretika a sedativa. Po určité době se zvýšené hodnoty upravují na fyziologickou mez a žena odchází s mnoha doporučeními domů.

Je-li však na pořadu dne těžší forma pozdní gestózy, za hospitalizace se provádí více úkonů. Těžší formou se rozumí krevní tlak vyšší než 160/100, povšechný edém a hodnota bílkovin v moči se pohybuje okolo 3g za 24 hod. V nemocnici je zahájena léčba diuretiky, antihypertenzivy a podáním hořčíku. Je doporučen absolutní klid, případně podání sedativ a pravidelná kontrola veškerých funkcí v těle.

Nebezpečí gestóz? Eklampsie

Aby toho nebylo málo, k těžkému průběhu se mohou ještě přidružit bolesti hlavy, nevolnost, poruchy vidění, zvracení až třes končetin. To vše znamená tzv. preeklamptický stav, který velmi často vede až k samotné eklampsii. Jde vlastně o vystupňovanou gestózu, kdy bývá žena ohrožena na životě. U ženy dochází ke klonicko-tonickým křečím, které mohou vyústit v bezvědomí. Během záchvatu dochází k rozšíření zornic, postupnému vyhasíná reflexů, selhávání ledvin a jater, otoku mozku a následné smrti.

Žena může být těmito nebezpečnými projevy ohrožena jak v těhotenství nebo v průběhu porodu, tak ale i v proběhu šestinedělí. Je velmi důležité znát zásady provedení správné první pomoci, jelikož žena může začít trpět srdeční zástavou, u které je zásadní uvolnit dýchací cesty, provést trojitý manévr a zahájit resuscitaci, tedy dýchání z úst do úst.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno