Nejčastější výskyt febrilních křečí u dětí je mezi 6. měsícem a 5. rokem. Objeví se nejčastěji na počátku horečnatého onemocnění a to při prudkém vzestupu teploty. Dětský mozek je nezralý a tak je citlivý na prudký nárůst teploty. Dá se vysledovat jistá dědičnost, pokud se už febrilní křeče v rodině objevili (sourozenec, rodič), dítko získá 2-3x větší riziko, že ho také postihnou.

Jak to probíhá?

Nejprve dítko „ztuhne“, prohne se do luku a potom se začne třást. Není při plném vědomí a oči má v sloup. Obvykle vše trvá do jedné minuty. Někdy i několik minut. Potom, co nabyde vědomí, je ospalé, malátné a občas zmatené. Do hodiny by se měl stav srovnat. Dítě kontrolujeme, jestli se záškuby neopakují. Dobré je si zapamatovat, že febrilní křeče souvisí s horečkou. Pokud se dostaví mimo ni, tak příčina může být např. úraz.

Co dělat?

Neztrácejte hlavu. Dítě zabezpečte proti poranění, uložte na bok, aby nevdechlo zvratky, odstraňte z dosahu předměty z důvodu zranění, nepodávejte žádné léky ani pití a zavolejte při prvním výskytu křečí rychlou zdravotnickou pomoc. Klidným hlasem na něj mluvte. Lékař musí vyloučit neurologický původ. Při první epizodě křečí je obvykle dítě krátce hospitalizováno na pozorování a vyloučení jiných příčin. Při propuštění jsou pediatrem poučeni, co dělat a vybaveni medikací. Pokud však křeče trvají déle jak 15 minut, volejte vždy rychlou zdravotnickou pomoc.

 Prevence křečí

U malých dětí se nedá úplně zachytit rychlý nástup horečky. U některých dětí se na doporučení lékaře podávají při prvních příznacích horečky tlumící léky. Zároveň snižujeme teplotu při vzestupu nad 38oC. Dítě omýváme vlažnou vodou a dáváme zábaly. Podávat medikaci na doporučení lékaře.

Křeče trvající do několika minut nijak nepoškodí mozek, výjimkou jsou křeče, trvající 20-30 minut, tam už riziko je. Děti, u kterých křeče přicházejí pravidelně, jsou sledovány na neurologii.

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno