Již od 19. století můžeme pozorovat různé definice sourozeneckých konstelací, tj. jak nás ovlivňuje to, v jakém pořadí jsme se narodili, popř. zda a jaké máme sourozence. Pohled na sourozenecké konstelace se neustále vyvíjí a zpřesňuje, avšak základ zůstává stejný.

Jedináček

Nejprve se podívejme na jedináčka, tedy dítě, které nemá a nebude mít žádné sourozence. Má tedy plnou pozornost rodičů, je opečováváno, hlídáno, ale zároveň jsou na něj nakládány mnohdy i přehnané nároky. To je ještě umocněno v případě, že je dítě jedináček, ačkoliv rodiče chtěli více dětí – ale už je prostě z nějakého důvodu mít nemohli.

Nejstarší sourozenec

Nejstarší sourozenec byl nejprve vlastně v postavení jedináčka, ale narozením mladšího sourozence byl tzv. sesazen z trůnu a pozornost se rázem přesunula na mladšího sourozence. Nejstarší sourozenci jsou obvykle cílevědomí, perfekcionističtí, dokážou převzít odpovědnost, ale bohužel také nejčastěji trpí depresemi a dalšími psychickými nemocemi.

Prostřední sourozenec

Prostřední sourozenec musí odmala soutěžit s nejstarším, ale mnohdy svou rivalitu zaměří jiným směrem, když vidí, že staršího sourozence nepřekoná. Jakmile se narodí další, tedy nejmladší sourozenec, prostřední sourozenec se jaksi automaticky stává prostředníkem mezi oběma dalšími sourozenci. Zajímavé je např. to, že prostřední sourozenci jsou zřejmě nejvíce věrní v partnerských vztazích.

Nejmladší sourozenec

Je to benjamínek rodiny, rozmazlované dítě, kterému mnohdy projde víc než ostatním dětem. Nemívá přehnané ambice, je veselé, bývá šaškem rodiny. Díky tomu netrpí tolik psychickými potížemi. Může mít ale problémy s jinými záležitostmi, např. dodržovat termíny, plnit sliby apod.

Velký věkový rozdíl mezi dětmi

A pozor: Tyto sourozenecké konstelace nám budou platit pro děti, které se narodí v rozmezí 1–5 let. Naopak věkový rozdíl mezi dětmi přesahující 6 let obvykle znamená, že vedle sebe vyrůstají dva jedináčci.

Dívky vs. chlapci

Velmi také záleží na tom, zda sourozenci jsou dívky i chlapci, popř. jen dívky nebo jen chlapci. Pokud je zastoupení obou pohlaví, obvykle nemívají tyto děti v dospělosti problém navazovat kontakty s oběma pohlavími bez rozdílu. Tři chlapci v rodině často soupeří mezi sebou a uzavírají koalice dva proti jednomu v různém složení. Čtyři chlapci v rodině zase mohou uzavírat stabilní koalice tohoto typu: nejstarší se třetím narozeným x druhý narozený s nejmladším apod. Je-li v rodině 3 a více sester, obvykle nejmladší sestra (dcera) supluje zejména pro otce nenaplněnou touhu po synovi a věnuje se nějakému typicky mužskému zaměstnání či sportu (to se v dnešní době, kdy se ženy snaží vyrovnat mužům, pomalu stírá).

Sourozenecké kombinace jsou velmi zajímavým pohledem na vaše děti, ale i původní rodinu, přesto byste je neměli přeceňovat. Vždy hraje roli i rodina, výchova, temperament dítěte (introvert, extrovert, cholerik, flegmatik, sangvinik či melancholik) a mnoho dalších jevů.

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

 

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno