Na rychlosti učení má svůj podíl inteligence dítěte, jeho vlastní motivace, podpora okolí a vrozená omezení (např. dyslexie). Každé dítě se číst jednou naučí. Jde jen o to, kdy se mu v hlavě sepnou „ty správné okruhy“ a jak dlouho bude proces učení trvat. Někomu to jde snáze a takřka „samo od sebe“, jiný na ovládnutí této dovednosti musí více zapracovat.

Kdy se dítě naučí písmena není rozhodující

Samozřejmě, že čím dříve je dítě ovládne a naučí se je bezpečně rozlišovat, o to se šance, že dříve začne číst, jeví vyšší. Nicméně – v praxi se ukazuje, že brzká schopnost rozpoznání písmen nemá na samotné čtení vliv. Rozlišování písmen má na svědomí pravá mozková hemisféra, zatímco dítě začne číst teprve tehdy, kdy se do celého procesu zapojí ještě levá mozková hemisféra, zodpovědná za spojení písmen do hlásek a slov.

Běžně se tak stává, že dítě třeba pozná písmena ve třech letech, ale skutečně číst začne až kolem šestého roku. Existuje ale také velmi úzká skupina dětí, které začnou číst slova a věty před čtvrtým rokem života. Tyto děti se označují za tzv. časné čtenáře a podle webu Centra rozvoje nadaných dětí tvoří úzkou (a dosud nepříliš probádanou) skupinu v rámci intelektově nadaných dětí.

Když dítě čte před nástupem do školy

Mnoho maminek se obává, že když dítě začne číst, bude se ve škole nudit. Někdy se snaží své děti od čtení dokonce odradit. To je ale škoda. Má-li dítě o písmenka přirozený zájem, není ani schopnost čtení na škodu. Zároveň je důležité uvědomit si, že zvládnutí přečtení jednoduchého slova je teprve začátkem na dlouhé cestě k plynulému projevu. V některých internetových diskusích se občas objevují zkušenosti učitelek prvních tříd, které udávají, že dětí, které obstojně čtou před nástupem do první třídy, je naprosté minimum (max. 2 %).

Vyučujete v první třídě nebo jste rodič prvňáčka? Jaké jsou vaše zkušenosti s malými čtenáři?

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Vložit komentář

Vložte prosím komentář!
Vložte zde prosím jméno