Po narození potomka se mnoho rodičů těší na dobu, až dítě vysloví svá první slůvka, bude možné se s ním více domluvit a zjistit, co zrovna potřebuje. Miminka se však snaží dorozumět i dříve a pomocí znakování s nimi můžete snadněji nalézt „společnou řeč“. Stačí jim nabídnout gesta pro slova, která by mohla využít. Nejprve jim začnou rozumět v případě, kdy je použijete, postupně je však začnou užívat také.

Základním principem znakování je domluvit se s dítětem pomocí gest, pohybů ještě dříve než bude schopné nová slova vyslovit. Užívá se tedy jako specifická forma dorozumívání u zdravých dětí – jen zatím nemluvících, nebo užívajících jen pár slov.

Od kdy a jak znakovat?

Dětem je možné jednotlivé znaky ukazovat již od narození. Obvykle je však sami používají až po nějaké době. Nejčastěji se s nimi začíná v období druhého půlroku života, kdy říkají první slova a o komunikaci projevují zvýšený zájem.
S dětmi se po naučení znaků toto používá po celý den. Není třeba vyhradit si na aktivitu speciální dobu. Znaky prostě jen zařadíte do běžného režimu, užíváte je během jídla, při hraní, během procházky venku.

Nebrzdí znakování rozvoj řeči? Co přináší?

Znaky se užívají jen pro výrazy, které ještě dítě nemá ve slovníku. Jakmile se naučí nové slovo, dochází k odbourání používání znaku. Tak jsou znaky přirozeně a pozvolně nahrazovány prvními slovy. Nejedná se o náhradu řeči, ale spíše o její doplněk.
Byly provedeny výzkumy, dle nichž je jasně vidět, že znakování nepřispívá k opožděnému vývoji řeči, ale právě naopak. U dětí podporuje včasný rozvoj slovní zásoby i schopnost komunikace v pozdějším věku.
Znakování může omezit frustraci, kterou dítě zažívá v případě, že potřebuje vyjádřit svá přání a nemá k tomu vhodný nástroj. U dítěte by bez znaku, který bude pochopen rodičem, mohlo dojít je vzteku, nebo pláči. Takto je však mnohem větší šance dorozumět se a situaci vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných.
Znakování je však velmi přínosné i pro rodiče. Lépe jim pomůže naladit se na pocity svého dítěte. Mnohem dříve vidí, jak je dítě vnímavé a schopné říci si, co potřebuj,e nebo porozumět tomu, co se kolem něj odehrává. Rodič se mnohem snáze dozvídá, co dítě aktuálně potřebuje, nebo co konkrétně se mu nelíbí.

Kdo může znaky užívat?

V České republice funguje více programů, které školí rodiče ve znakování s miminky. Začít je možné absolvováním kurzu, nebo třeba i po přečtení některé vydané knihy. Průkopnicemi znakování batolat se staly doktorky Linda Acredolová a Susan Goodwynová z Kalifornie.
Ideální je, pokud se do znakování zapojí všichni členové rodiny. Tato forma komunikace může snadno oslovi i staršího sourozence, pro něhož bude užívání gest velmi zajímavé a pomůže mu najít si cestu k mladšímu bráškovi či sestřičce.

Jak znaky vypadají?

Přístup není vedený tím směrem, že by byly dítěti vnucovány znaky, které si má zakomponovat do svého života, ale cesta je přesně opačná. Vychází se z toho, že miminka již některé znaky nevědomky užívají. Například mnou si očka pěstičkami při únavě. Mnoho znaků tedy pro ně není ničím novým, spíše se využívá toho, co by přirozeně také dělala, jen je jim pak lépe porozuměno.
Znak je vždy použit při vyslovení daného slova. Rodiče ani děti by toto neměli brát jako učení, nebo nějakou rutinní činnost. Je třeba, aby byl celý proces nenásilný a zábavný. Snahou je dítě tímto bavit a v podstatě si společně hrát. Využíváno bývá mnoho říkanek, nebo písniček. Znaky by měly být jednoduché a pro dítě snadno proveditelné.
Dítě postupně začne znaky přejímat a aktivně je používat. Další znaky si klidně můžete s dítětem společně vymyslet, nebo můžete přejmout to, co dítě samo použije, a začlenit to do své znakové zásoby.

Více článků najdete na portálu mamci.cz 

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na