Když miminko nepřichází, jsou mnohé ženy ochotné vyzkoušet kdeco. Některé metody jsou ověřené, jiné ne. Mezi osvědčené metody, které pomohly mnoha ženám k vytouženému děťátku, patří cvičení podle Ludmily Mojžíšové. Toto cvičení pomůže i při jiných potížích, které trápí některé ženy.

Kdo byla Ludmila Mojžíšová

Ludmila Mojžíšová (1932 – 1992) pracovala jako zdravotní sestra a později asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Vyvinula sestavu cviků využívající cvičení a mobilizaci, s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. V roce 1985 poprvé zveřejnila svoji sestavu cviků.

Své bohaté zkušenosti předávala svým spolupracovníkům. Používání této metody přineslo velké výsledky a brzy se velmi rozšířilo. Dnes se tato sestava cviků běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví sestavu cviků Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.V roce 1992 zemřela na rakovinu v pouhých 59 letech.

Princip cvičení podle Ludmily Mojžíšové

 Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je založeno na skutečnosti, že kondice pohybového aparátu přímo souvisí s vnitřními orgány a jejich správnou funkcí. Cvičení podle Ludmily Mojžíšové je složeno ze sestavy deseti základních cviků. Je využíváno nejen k léčení neplodnosti, ale i k léčbě bolesti páteře a zad.

Některé svaly jsou v důsledku různých příčin v nepřirozeném napětí, sevření, které nejsme schopni ovládat vůli. Některé svaly jsou naopak vlivem sedavého způsobu života ochablé. Výsledkem je špatné držení těla, problémy s nesymetrickým postavením jednotlivých částí kostry. Napětí svalů pohybového aparátu má také vliv na prokrvování, činnost nervů, svalovinu vnitřních orgánů.

Cílem cvičení podle Ludmily Mojžíšové je dosáhnout svalové rovnováhy, což znamená uvolnit zkrácené a příliš napjaté svaly a posílit ochablé svaly. Tím dojde k odstranění bolestí pohybového aparátu i ke zlepšení činnosti vnitřních orgánů. Sestava cviků je nenáročná na provedení, je určena i pro jedince s nízkou fyzickou kondicí. Sestava cviků je účinná pouze v případě dodržování správné techniky i pořadí cviků.

Komu pomáhá cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové pomáhá nejen při funkční neplodnosti žen. Mezi účinky cvičení patří zlepšení postavení pánve, zmírnění či vymizení bolesti páteře, hlavy, únavy, depresí. Cvičení pomáhá také při problémech s menstruací, bolesti zevních pohlavních orgánů, bolesti při pohlavním styku; při inkontinenci, zácpě, artróze kyčlí, poruchách spánku, bolestech kostrče, při skolióze páteře u dětí do 15 let. Cvičení podle Ludmily Mojžíšové zmírňuje bolesti zad při strukturálních změnách páteře, jako jsou vyhřezlé meziobratlové ploténky a další. Cvičení sice neodstraní strukturální změny, zmírní však potíže nemocných.

Jak cvičit podle Ludmily Mojžíšové

Pro dostavení žádoucích účinků je třeba cvičit pravidelně a dlouhodobě, cvičení by mělo trvat alespoň šest měsíců. Cviky je třeba provádět velmi pomalu a dbát při cvičení na správné zapojení svalů. Cviky neprovádíme švihem, ale pozvolným, plynulým zapojováním jednotlivých svalů.

Cvičení nesmí v žádném případě vyvolat bolest, proto provádíme cviky jen do příjemného tahu, tlaku nebo napětí. Pokud se nám nedaří provést nějaký cvik, raději ho jen naznačíme. Náznak provádíme tak, že v základním postavení mírně napneme svaly, jako bychom se chystali cvik skutečně provést.  Při pocitu tahu nebo napětí po cca deseti vteřinách cvik zvolna ukončíme.

Pokud nemáme bolesti, zvolna pokračujeme v provedení cviku až k pocitům tahu a napětí, které jsou předstupně bolesti. Opět chvíli v této poloze vytrváme a potom se zvolna vracíme do původní polohy.  Sestavu cviků neprovádíme najednou, ale mezi jednotlivými cviky necháváme deseti až třicetivteřinové přestávky podle náročnosti cviků, fyzické kondice a zdravotního stavu cvičícího.

Cviky podle Ludmily Mojžíšové

  1. Cvik – lehneme si na záda, ruce jsou volně podél těla, nohy opřeme o chodidla. Chodidla i kolena jsou od sebe 20 cm, volně dýcháme. Postupně přitiskneme bederní páteř k podložce, pomalu vtáhneme pupík, vytáhneme dolní část přímého břišního svalu nahoru k bradě, stáhneme hýždě a volně dýcháme, v této poloze setrváme 6 vteřin. Potom se nadechneme, stáhneme všechno ještě víc, pomalu vydechneme a povolíme. První týden cvičíme 15krát, postupně přidáváme po pěti, až skončíme šestý týden na čtyřiceti opakováních.
  2. Cvik – zůstaneme ve stejné poloze, přitiskneme bederní páteř k podložce, vtáhneme pupík, vytáhneme přímý břišní sval nahoru k bradě, stáhneme hýždě, držíme a volně dýcháme. Současně velmi pomalu zvedáme pánev nahoru, odlepujeme se od podložky rovně, obratel po obratli. Jde to jen k dolnímu úhlu lopatek, dále ne, to by bylo třeba se prohnout, což je špatně. Pomalu se stejným způsobem vracíme k podložce, kousek, asi 5 cm nad zemí se zastavíme, nadechneme, stáhneme ještě víc, vydechneme, položíme se a povolíme. První týden cvičíme 15krát, postupně přidáváme po pěti, až skončíme šestý týden na čtyřiceti opakováních.
  3. Cvik – zůstaneme ve stejné poloze, pouze natáhneme dolní končetiny, vzpažíme paže a položíme je volně podél uší. Volně dýcháme, přitiskneme bederní páteř k podložce, vtáhneme pupík a jednou až dvakrát se volně nadechneme a vydechneme, aniž povolíme napětí. Potom se hluboce nadechneme a vytahujeme se za rukama a do pat, jako bychom se chtěli z pasu roztrhnout na dvě půlky. V maximálním tahu a nádechu chvilku setrváme, potom vydechneme a povolíme. Po celou dobu vytahování musí bederní páteř zůstat na podložce. Neudržíme-li po celou dobu cviku bedra na podložce, cvičíme tento cvik s pokrčenýma nohama, opřenýma o chodidla jako u 1. a 2. cviku, pouze kolena a chodidla budou u sebe. Cvik opakujeme 10 – 15x denně.
  4. Cvik – položíme se na záda a obejmeme oběma rukama a propletenými prsty kolena tak, aby lokty byly natažené. Z této základní polohy přitáhneme kolena na břicho tak, aby se zvedla kostrč a od podložky a mírně i hýždě. Lokty se krčí do stran. Pracují svaly paží, svaly ramen jsou v klidu. Výdrž v této poloze je jen krátká, dýchání je přirozené. Cvik opakujeme 10 – 15x denně.
  5. Cvik –zůstaneme ve stejné poloze, nadechneme se, a lehce tlačíme koleny do spojených prstů. Potom 8 vteřin nedýcháme, vydechneme, počkáme vteřinu a přitáhneme kolena na břicho. Stejně jako u čtvrtého cviku nadzvedneme kostrč. Cvik opakujeme 10 – 15x denně.                       
  6. Cvik –lehneme si na břicho, paže jsou podél těla nebo složené pod hlavou, hlava leží na tváři. Dolní končetiny jsou volně natažené, palce nohou u sebe, paty volně od sebe. Stáhneme hýždě k sobě, držte a 6 vteřin volně dýcháme, potom se nadechneme, stáhneme ještě více, vydechneme a povolíme. První týden cvičíme 15krát, postupně přidáváme po pěti, až skončíme šestý týden na čtyřiceti opakováních
  7. Cvik – zůstaneme ležet na břiše, dolní končetiny jsou natažené, horní končetiny upažené v pravém úhlu k tělu, stejně jako když děti dělají letadélko. Pokrčíme jednu nohu v kolenu do pravého úhlu a vytáčíme koleno do strany, kotník položíme vnitřní plochou na podložku, suneme koleno až do podpaží. Pokud to nejde, pomůžeme si rukou a koleno dotáhneme co nejvíce. Vydržíme několik vteřin a vracíme dolní končetinu do původní polohy původní, to znamená, že ji přinožíme. To samé provedeme s druhou dolní končetinou a cvičíme dál stále střídavě pravá a levá. Cvik opakujeme střídavě 10 – 15x pravá dolní končetina a 10 – 15x  levá dolní končetina.
  8. Cvik – klečíme tak, že dlaně jsou opřeny pod rameny a kolena pod kyčlemi, tj. na šíři ramen a kolen. Prsty rukou ukazují vpřed, paže a trup a stehna a trup svírají pravý úhel, hlava uvolněně visí. Nadechneme se, vyhrbíme trup do maxima, stáhneme břicho, stáhneme hýždě, chvilku setrváme v maximálním sepětí svalů i nádechu.Potom vydechneme, povolíme a propadneme se mezi ramena a kyčle, přičemž hlava stále visí. Cvik opakujeme 5x denně.
  9. Cvik – zůstaneme ve stejné poloze. Nadechneme se a v pravém úhlu k trupu zvedáme jednu paži, rotujeme v hrudní páteři, oči sledují prsty ruky. Rameno horní končetiny, o kterou se opíráme, zůstane po celou dobu cviku nad dlaní a kyčle nad koleny. Vydechneme a vracíme paži pomalu do základní polohy. Cvičíme střídavě pravou a levou paží. Cvik opakujeme střídavě 5x pravá, levá strana.
  10. Cvik – zůstaneme ve stejné poloze, mírně zvedneme bérce nad zem, asi 5 cm, a vytočíme hlavu i bérce nejprve vlevo s nádechem, Chvíli setrváme v této poloze, oči musí vidět špičky nohou a vydechneme a vrátíme se do základní polohy, položíme bérce a svěsíme hlavu s výdechem. Totéž provedeme vpravo. Cvičíme střídavě na jednu a druhou stranu. Cvik opakujeme střídavě 5x pravá, levá strana

Více článků najdete na portálu mamci.cz

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na